22
Dub

Zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

podnět strana 1

podnět strana 1

Společnost ochránců památek ve východních Čechách zaslala Ministerstvu kultury ČR podnět na prohlášení Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem za kulturní památku. Na základě tohoto podnětu pak 12. dubna 2016 Ministerstvo kultury ČR zahájilo správní řízení o výše uvedené stavby za kulturní památku. Až do skončení řízení je majitel objektu (město Třebechovice pod Orebem) povinen jej chránit před zničením nebo poškozením.

podnět strana 2

podnět strana 2

22
Dub

Kauza Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

stanovisko SOPVČ

stanovisko SOPVČ

Společnost ochránců památek ve východních Čechách plně podporuje aktivitu směřující k záchraně Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem a jeho konverzi v multifunkční objekt. Z tohoto důvodu vydala následující stanovisko a své vyjádření zaslala také starostovi a zastupitelstvu města Třebechovice pod Orebem. Více o historii mlýna a vývoji celé kauzy se dozvíte na webových stránkách www.hajnisuvmlyn.cz.

8
Úno

Vernisáž výstavy Památky a jejich osudy

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

HK Foto pamatky (1)

vernisáž výstavy 2. února 2016

Zhruba před rokem se sešli členové královéhradeckého Fotoklubu Omega a dobrovolní památkáři ze Společnosti ochránců památek ve východních Čechách a domluvili se na spolupráci. Výsledkem je výstava fotografií Památky a jejich osudy, která je do 27. února instalována ve foyer 1. patra Knihovny města Hradce Králové. Sedm hradeckých fotografů na ni představuje jedenáct objektů v různých lokalitách a rozdílného stáří, využití i aktuálního stavebního stavu. Vedle sebe se prezentuje například zámek, kostely, ale i vodní mlýn či chátrající vila, postavená v monumentálním historizujícím stylu. „Polovina z prezentovaných památek náleží mezi památkové chráněné objekty, ty zbylé památkami nikdy nebyly nebo již nejsou. I přesto se jedná o architektonicky a historicky zajímavé stavby, jejichž existence je kvůli lhostejnosti a nezájmu lidí ohrožená. U některých z nich bohužel čas neukazuje již ani za pět minut dvanáct, ale dvanáct nula pět,“ říká předseda spolku památkářů Bc. Rudolf Khol. Výstava by podle něho měla upozornit na skutečnost, že všechny tyto stavby jsou součástí naší historie a kultury, naší identity i budoucnosti a zánik každé z nich je ztrátou, která se nedá nahradit. „Ochrana památek nemůže být jen záležitostí státu a odborných památkových institucí,“ míní Khol. Stejného názoru je i Ing. Jiří Balský, ředitel pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově. Role spolků je zejména na poli popularizace památek nenahraditelná.

fotografie z vernisáže

fotografie z vernisáže výstavy

Na poli propagace problematiky ochrany a péče o památky nestíhají profesionální památkáři dělat vše, co by chtěli. Pokud někdo přijde a uspořádá výstavu, jež má formu uměleckých děl za cíl upozornit, že řada památek je ve špatném stavu a hrozí jim zánik, tak to je velice dobře,“ vysvětlil Jiří Balský důvod, proč se rozhodl akci jménem NPÚ zaštítit. „Potěšilo mne, že autoři pojali kulturní dědictví jako celek. Nerozlišují, zda je konkrétní objekt administrativně víc chráněný, nebo ne. Ne každá historická stavba či kamenosochařské dílo, umělecky zajímavá nemovitost je totiž památkou chráněnou ve smyslu zákona. Naprostá většina z nich dohledu památkářů nepodléhá a zejména u těchto památek je na každém z nás, jak se o ně staráme,“ uzavřel ředitel Balský.

Součástí vernisáže, která se uskutečnila v podvečer úterý 2. února, byla i přednáška Mgr. Miloše Buroně z josefovského územního odborného pracoviště NPÚ, který desítky přítomných příznivců památek a fotografií, seznámil s problematikou ohrožených památek v Královéhradeckém kraji i s možnostmi, kde o nich lze dohledat informace.

19
Led

Fotografická výstava Památky a jejich osudy

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

pozvánka na výstavu Památky a jejich osudyFotografická výstava, pořádaná Společností ochránců památek ve východních Čechách a fotoklubem Omega, přibližuje netradičním pohledem pohnuté osudy vybraných památkových objektů v Královéhradeckém kraji. Její ambicí je připomenout smutný fakt, že existence řady architektonicky i historicky zajímavých staveb je po letech nezájmu ze strany lidí ohrožená. Některé památky se sice probouzejí k novému životu, ale jiné bohužel zanikají.

29
Čec

Pomáhali jsme na Rabštejnu

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

konzervace nejvyššího torza zdi hradního paláce

konzervace nejvyššího torza zdi hradního paláce

Osm kilometrů jižně od Chrudimi leží v lese nevelká, malebná zřícenina hradu Rabštejn. Dodnes se z něj dochovaly pouze části obvodových zdí hradního paláce, z věže zůstaly jen základy a parkánová hradba se zachovala v nepatrných zbytcích. Před několika lety zříceninu hradu silně poškodila vichřice. V letě roku 2013 se v tisku objevila zpráva, že Státní podnik Lesy ČR prodává Rabštejn jako nepotřebný nemovitý majetek s vyvolávací cenou 70.000,- Kč. Tou dobou o hrad usiloval majetný zájemce, který plánoval o jeho pseudodostavbu a vybudování rodinného nebo firemního sídla. Objevily se také informace o tom, že by měl být Rabštejn přebudován na trampský hostinec nebo že se měl stát sídlem nějaké sekty. Do výběrového řízení nakonec dorazilo pět obálek. Všichni hradní nadšenci a zájemci o památky jistě s radostí přivítali zprávu, že hrad Rabštejn získali tři přátelé (MUDr. Miroslav Gregor, Vít Novák, Aleš Sýkora), jejichž jediným důvodem k odkoupení je jeho záchrana. Noví majitelé hradu ve shodě s Odborem památkové péče v Chrudimi nejprve z hradního areálu odstranili veškerou nežádoucí vegetaci a v létě roku 2014 pak zahájili konzervaci porušeného zdiva. Při odstraňování vývratů byly objeveny některé fragmenty, o kterých se dosud nevědělo. Jednalo se o základy pilíře v blízkosti hradní věže, další pilíř byl nalezen u vstupní branky a také bylo objeveno zazděné gotické okno. Přáním nových vlastníků je v první řadě záchrana hradu, tzn. konzervace zdiva a zabránění jeho dalšího rozpadu. Podle slov nových majitelů je v plánu instalace informační tabule o hradu. Nechystá se žádné komerční využití objektu, doprovodné akce ani zakládání spolku. Jako nejoptimálnější pro samotnou památku se jeví občasné návštěvy turisty a místními obyvateli. V červenci loňského roku navštívil Rabštejn kněz z nedaleké farnosti. Vzpomenul na ty, kteří se na tomto místě narodili, i na ty, kteří na tomto místě zemřeli. Popřál majitelům, aby vlastnictví hradu nebylo předmětem jejich pýchy, ale vnímali ho se ctí a pokorou. Přístup, nadšení a práce těchto tří kamarádů je jistě velkou inspirací nejen pro ostatní spolky zabývající se záchranou hradních zřícenin a kulturního dědictví, ale pro všechny dobré lidi, kteří i dnes věří v jiné hodnoty, než po nich doba vyžaduje.

brigáda na hradě Rabštejn

brigáda na hradě Rabštejn

V letošní roce konzervační práce pokračují stabilizací nejvyššího torza obvodové zdi hradního paláce. Této akce se v červenci zúčastnili také dva členové našeho spolku. Více o dějinách hradu a záchranném archeologickém průzkumu naleznete zde.

29
Čec

Čtvrtstoletí boje za památky

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

sněm Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 2015

sněm Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 2015

Letošní rok je pro náš spolek velmi významným. Jeho členové se již 25 let aktivně věnují boji za záchranu památek, osvětové a publikační činnosti v oblasti historie a památkové péče. V posledních letech spolupracují zejména se spolkem Má vlast-můj domov, který usiluje o záchranu roubeného hostince v Záměli.

První letošní akcí byl každoroční sněm Společnosti v Hradci Králové. Tato akce je vždy přístupná všem zájemcům o naše kulturní dědictví. Na sněmu vystoupila se svými prezentacemi celá řada zajímavých hostů. Návštěvníci tak měli možnost dozvědět se o vznikající expozici lékařských a proviantních služeb armád v Traxlerově sýpce v Jaroměři-Josefově (Tomáš Kunsta). O probíhající záchraně zříceniny hradu Rabštejn na Chrudimsku (MUDr. Miroslav Gregor), o vývoji kauzy týkající se plánované demolice hotelu Černigov (Ing.arch. Lenka Zídková). Dalším příspěvkem byla problematika prohlašování nemovitých kulturních památek v praxi (Mgr. Miloš Buroň, NPÚ) a tím posledním pak prezentace o posledních letech činnosti a dalších plánech Sdružení pro záchranu hradu Kumburku (Tomáš Šimůnek). Kvalita všech příspěvků byla velmi vysoká a všem přednášejícím patří naše poděkování.

     Jako připomínku významného jubilea našeho spolku vysázeli v dubnu naši členové čtyři lípy u Velichovek nedaleko Jaroměře.

22
Srp

Hrad Kumburk ožije svítáním

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Přátelé ze Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s. pořádají tradiční akci na hradě, která se koná 14. září od 9 do 17 hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní program, dále komentované prohlídky hradu Kumburku a Bradlece, soutěže pro děti, i hudba. Občerstvení je zajištěno po celý den. Akce se koná za každého počasí. Výtěžek je určen na záchranu hradu.

17
Srp

Otevření kostela sv. Martina a Jiří v Martínkovicích

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Římskokatolická farnost Broumov a Národní památkový ústav zvou k prohlídce kostela sv. Martina a Jiří v Martínkovicích v rámci cyklu Otevřené kostely Broumovska léto 2013. Tentokrát si budou moci zájemci prohlédnout běžně nepřístupné prostory kruchty, krovu kostela a zcela mimořádně i prostory budovy fary. Akce se uskuteční 24. srpna, komentované prohlídky začínají tradičně v 10:30, ve 13:30 a v 15:30 hod.