Archiv Leden, 2010

25
Led

Monika Ficková: Zimní výlet do Hostinného

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková    in Ostatní

Městečko Hostinné, jedno z nejstarších měst Podkrkonoší, bylo cílem našeho zimního výletu v sobotu 23. ledna. Navzdory mrazivému, ale slunečnému počasí jsme se vydali vlakem směr  Stará Paka na Hostinné. Celý článek »

21
Led

Na záchranu roubeného stavení v Pileticích jsem velice pyšný

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Společnost ochránců památek ve východních Čechách v čele s Jiřím Němečkem slaví letos 20 let.

Jiří Němeček, předseda občanského sdružení Společnost ochránců památek ve východních Čechách.

Památky, nad nimiž nedrží ochrannou ruku žádná velká organizace či stát. Právě ty mají svého anděla v občanském sdružení Společnost ochránců památek ve východních Čechách.

Spolek letos slaví již dvacet let své existence a jeho zásluhou se mohou lidé veselit na Šrámkově statku v Pileticích nebo se pokochat pohledem na dřevěný kostelík v Jiráskových sadech.

„Ochranu památek a osvětu mezi lidmi považujeme za prioritu. Jaký bude vztah veřejnosti k památkám, takový bude výsledek zachování kulturního dědictví,“ říká předseda sdružení Jiří Němeček.          

Které z akcí na záchranu památek pokládáte za významné?

Vybrat z jedenácti stran stručného přehledu činnosti je těžké. Na prvním místě bych vybral záchranu patrového roubeného statku v Pileticích, kde jsme od roku 1990 prováděli opravy a také v prvních letech pořádali akce (staročeské Vánoce, Velikonoce), ve kterých dnes pokračuje Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. V devadesátých letech jsme také opravovali dřevěný kostelík v Jiráskových sadech, opravovali pevnostní koridor, městské hradby, židovský hřbitov na Pouchově.

Nezaměřujete se však jen na krajské město, ale na celé východní Čechy. Na jaké akce z mimohradeckých jste pyšný?

Z mimohradeckých akcí bych jmenoval sanaci hradu Štěpanice, opravu schodiště u poutního kostela na Homoli, barokní kapli v Dobřenicích, hřbitovní kapli na Vysokém Újezdě, podíleli jsme se na opravě barokní fary v Heřmánkovicích a mohl bych ve výčtu pokračovat. Připomněl bych účast studentů (našich členů) na opravě templářské kaple ve Francii.

Činnost vašeho občanského sdružení je však zaměřená především na ochranu památek a na propagaci kulturního dědictví. Jaké úspěchy máte v této oblasti?

Máte pravdu. Ochranu památek a osvětu mezi občany považujeme za prioritu. Jaký bude vztah veřejnosti k památkám, takový bude výsledek zachování kulturního dědictví. Z úspěšných aktivit bych jmenoval boj proti výstavbě McDonaldu před kostelem na Pražském Předměstí, zapsání hospodářského dvora v Ratibořicích, dojednání transferu roubené školy ze Všestar do skanzenu v Krňovicích (je zde ke zhlédnutí), návrh na změnu územního plánu ve Střelecké ulici na území „vily v zahradách“ a dosud nekončící boj o zachování vily Anička.

Jsou i některé z akcí, které se nepodařily dotáhnout do zdárného konce?

Bohužel ano. Nepodařilo se nám zabránit výstavbě víceúčelového stánku na Baťkově náměstí v Hradci Králové, zamezit demolici tří objektů v městské památkové rezervaci, prosadit náš návrh využití Nálepkových kasáren na diecézní muzeum, restaurátorské dílny muzea, výstavní prostory pro Galerii moderního umění.

A co osvětová a vzdělávací činnost?

Zde se omezím na prostý výčet. Za dvacet let jsme uspořádali 26 odborných přednášek, 3 celostátní konference o památkách, 31 vlastivědných vzdělávacích zájezdů. V našem nakladatelství Balustráda jsme vydali 32 odborné publikace, na památky jsme přispěli částkou 206 tisíc Kč. Spolupracujeme s nevládní organizací Europa Nostra, Nezávislou památkovou unií, s ministerstvem kultury, památkovými ústavy, se státní správou i samosprávou. Myslím, že na neziskové občanské sdružení je to dostatečný výčet. Naše působnost je zaměřena na bývalý východočeský kraj. 

Jaké akce máte v plánu letos?

V tomto roce je naše pozornost zaměřena na dvě akce vedoucí k záchraně památek, a to je sanace hradu Frymburk (na Náchodsku), kde opět v září umožníme návštěvníkům komentovanou prohlídku hradu v rámci Dnů evropského kulturního dědictví a záchrana staročeské hospodu U Fajfrů v Záměli. Na úterý 28. září 2010 připravujeme oslavy 900 let první písemné zmínky o kostele sv. Václava na Chloumku (obec Habřina). Na sobotu 16. října připravujeme již čtvrtou celostátní konferenci, tentokrát zaměřenou na činnost občanských sdružení při záchraně památek.

Výročí s novou knihou

- Dvacáté výročí založení Společnosti ochránců památek ve východních Čechách oslavili její členové vydáním nové  publikace.
– Na 152 stranách se čtenáři dozvědí to nejzajímavější z dosavadního působení organizace.
– Cílem je představit toto občanské sdružení a jeho činnost za období od založení v roce 1990 do současnosti. Vedle stručné historie a přehledu činnosti obsahuje kniha také články od samotných členů, které jsou již zaměřeny na konkrétní aktivity.