Archiv Červenec, 2010

28
Čec

Pozvánka na výstavu Slavné vily Královehradeckého kraje

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

 

Slavné vily Královéhradeckého kraje

Regionální muzeum v Náchodě a agentura FOIBOS si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy Slavné vily Královehradeckého kraje spojené se křtem stejnojmenné publikace v úterý 3. srpna 2010 v 16.00 hodin. Výstava bude otevřena v Regionálním muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 18, Náchod od 4. srpna do 29. srpna 2010. Otevřeno bude vždy denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a starosty města Náchod Oldřicha Čtvrtečky. Patronát nad celým projektem Slavné vily Čech, Moravy a Slezska převzala manželka prezidenta republiky Livia Klausová a Ministerstvo kultury ČR.

Výstava a publikace je o jedinečné tváři moderní architektury Královéhradeckého kraje v obrazech, fotografiích, plánech, modelech a příbězích o architektech, stavebnících a stavitelích…

Petr Ulrich (ed.)

27
Čec

Zpravodaj č.3/2008

   Publikoval(a): Robert Müller    in Ostatní

Adobe Reader

Adobe Reader

Titulní list Zpravodaje SOPVČ č. 3/2008

Postupně Vám budeme přibližovat celou databázi našich Zpravodajů. Začneme o dva roky zpět v polovině roku 2008 a postupně se prokoušeme k aktuálnímu datumu. Doufáme, že je dáme v elektronické podobě dohromady všechny a pak je i přidáme jako archiv do nové záložky v záhlaví.

Co v dnešním, již historickém čísle najdete? Pravidelné informace z výboru Společnosti, o brigádě na hradě Frymburku, postřehy z                   V. mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2008, informace o  Petici proti demolici nádraží v Ústí nad Orlicí, článek  o počátcích záchrany roubené hospody v obci Záměl na Rychnovsku a celou řadu dalších příspěvků a informací. K dispozici je ve formátu pdf ke stažení a hlavně ke čtení zde (1MB).

Každý měsíc zde letos najdete jedno číslo z historie a od nového roku již jen ty aktuální. Každé čtvrletí nové vydání Zpravodaje. Doufám, že se Vám naše příspěvky budou líbit a přispějí k oživení našich stránek.  Na pravé straně nahoře je logo a zároveň odkaz na stránky poskytovatele prohlížeče „Pdf“ souborů. Stačí si jen stáhnou správnou verzi pro Váš operační systém.

27
Čec

Pozvánka na Sraz rodáků 2010 v Záměli

   Publikoval(a): Robert Müller    in Ostatní

Barokní roubený hostinec v Záměli

Adobe Reader

Adobe Reader

Dne 7. a 8. srpna 2010 se uskuteční tradiční setkání rodáků a přátel v obci Záměl. Součástí akce je i bohatý kulturní program, včetně prohlídek v barokním roubeném hostinci. Hostinec v současné době prochází dalšími úpravami na odstranění havarijního stavu. Začátkem měsíce července byl doručen dopis s žádostí o doložení dokumentů k přípravě smlouvy na finanční dotaci od Královéhradeckého kraje.  Smlouva o poskytnutí dotace je před podpisem. Pozvánku na setkání s programem si můžete stáhnout ve formátu pdf zde (274 kB), přehled doprovodných aktivit je k dispozici ve formátu pdf zde (168 kB). Jste všichni srdečně zváni, tentokráte jinak, než jen na obvyklou pracovní brigádu.

27
Čec

Královéhradecké kostely a kláštery ve středověku

   Publikoval(a): Robert Müller    in Ostatní

Hradecký hradKoncem dubna podala společnost žádost o grant na magistrát města Hradce Králové. V současné době byl grant schválen a připravuje se podpis smlouvy o poskytnutí dotace na první neinvestiční část akce s celkovým rozpočtem 140 000 Kč. Náš finanční podíl v první etapě je vyčíslen na 15 000 Kč. Stejnou částkou se rovněž podílí i Sdružení Katedrála 2008, o.s. Hlavním cílem celého našeho projektu je populární naučnou formou připomenout bývalé sakrální stavby, které byly v Hradci Králové v minulosti postaveny a které se již po období husitských válek nedochovaly. Naším velkým cílem je i pořízení a instalace památných kamenných umělecky zpracovaných fragmentů, které budou trvale připomínat kontinuitu mezi zaniklými i současnými sakrálními stavbami.

Na projektu velmi aktivně spolupracuje zejména Muzeum východních Čech, dále Biskupství královéhradecké, Střední průmyslová škola stavební v Hradci Králové, Povodí Labe, s.p., Sdružení pro podporu mladých talentů orientačního běhu AR20, o.s. a náš partnerský Spolek za starý Hradec Králové. O dalším postupu při realizaci projektu budete na těchto stránkách průběžně informováni.

9
Čec

Příprava akce Slavnosti Matouše z Frymburka

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Hrad Frymburk

18. září proběhnou na hradě v rámci akce Dny evropského dědictví Slavnosti Matouše z Frymburka. V současné době se věnujeme jejím přípravám. Hrad bude pro návštěvníky otevřen v sobotu 18. září od 9 do 17 hodin. Předběžný program : komentované prohlídky hradu, prodej řemeslných výrobků, prezentace Klubu vojenské historie Brendy, vystoupení skupiny historického šermu, výstava fotografií hradu, prodej upomínkových předmětů. Další podrobnosti o této akci budou postupně doplňovány. Tímto srdečně zveme všechny zájemce a nadšence k návštěvě této akce. Přijďte podpořit naše snahy a prohlédnout si tuto unikátní památku!

9
Čec

Naše pomoc při záchraně památek

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Práce šla řemeslníkům od ruky

Členové Společnosti se v měsících červnu a červenci zúčastnili dvou pracovních akcí při záchraně našich kulturních památek. Jednak jsme pomáhali v Záměli na objektu historické roubené budovy hostince U Karla IV. při bourání podlahy a strhávání stropních desek. Akce byla spojena s ukázkou tesání trámů a výroby šindelů, kterou předváděli kolegové ze skanzenu v Krňovicích. Práce jim šla od ruky a zájem od veřejnosti nebyl jen předstíraný. Na akci se měl každý možnost aktivně zapojit do opracování dřeva. Pravda, nešlo to každému jako zkušeným  Zárubovcům, ale po chvilce se každý osmělil a vyzkoušel dávná řemesla. Během diskuze se probíraly jednotlivé techniky opracování a regionální zvyklosti při stavbě a opravě roubenek, ale i výrobě a opravách všech možných typů šindelů. Objevil se tu i statik a projektant, kteří prodiskutovali s odborníky na skanzeny další postup prací při rekonstrukci hostince.

Odkaz na fotogalerii k akci v Záměli na stránkách sdružení Má vlast – můj domov, o.s.

Dále jsme se také zúčastnili pracovního kempu, který pořádali naši přátelé na hradě Jenčov. Část práce byla zaměřena na konzervaci koruny zdiva. Další pak na rozebírání její  poničené části. Malta byla míchána ručně a dopravována na hrad v kolečku, což bylo samo o sobě dost náročné. Kemp probíhal v úmorných vedrech, ale zato v přátelské atmosféře. Příjemné osvěžení nám poskytl potok Vůznice, který pod hradem protéká. O naše stravování se více, než dobře staral Kelt. Jeho kuchařské umění je vynikající. Během čtyř dnů, které jsme u přátel na Jenčově strávili jsme odvedli kus práce a přispěli tak alespoň malou mírou k uchování tohoto krásného královského hrádku.

Odkaz na fotogalerii k pracovnímu kempu na hradě Jenčov.

7
Čec

Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

 
Auta musí pryč, náměstí je pro lidy. Na Velkém náměstí v Hradci Králové se chystá rekonstrukce, která změní historické jádro města. Dlouho plánovaná rekonstrukce hradeckého Velkého náměstí se blíží. Jasná je budoucí podoba historického prostranství, nedávno začal archeologický průzkum. Naopak otázkou zůstává, kde bude parkovat většina z 250 aut, která nyní stojí na téměř celé ploše náměstí. Zůstane jich přibližně pětina.
architekt Jiří Krejčík

architekt Jiří Krejčík

„Náměstí bude úplně jiné. V první řadě zmizí parkoviště, které nyní brání rozumnému rozvoji. Je to skladiště aut,“ řekl architekt Jiří Krejčík, jehož ateliér zvítězil v soutěži o podobu náměstí.

Radnice nyní hledá možnosti parkování v okolí. Část aut by měl pojmout parkovací dům v bývalém pivovaru, další místa vzniknou úpravami v Komenského ulici. V úvahu přichází i areál Gayerových kasáren, prostranství před Klicperovým divadlem či dvůr v Tomkově ulici.

„V kasárnách by mohla vzniknout patrová nástavba, která by zdvojnásobila kapacitu. Na pozemcích města u divadla a v Tomkově ulici by mohly vyrůst relativně malé, avšak důležité parkovací kapacity. Naproti divadlu se uvažuje o dostavbě bloku, kde by vznikl citlivě zasazený, menší parkovací dům. Mohl by mít pět či šest pater. Byl by to architektonický a památkářský oříšek, ale jde o vhodné místo,“ řekl náměstek hradeckého primátora Josef Malíř.

V hlavní části náměstí zůstane podle projektu třiašedesát parkovacích míst.

„Budou těsně přiléhat ke komunikaci vedoucí přes náměstí, která zůstane zachovaná. Dalších příležitostných třináct míst bude před městskou obřadní síní a pět v Rokitanského ulici,“ řekl Krejčík.

Problém s auty v centru města by vyřešil převod Žižkových kasáren z majetku armády na město. Vešlo by se tam pět stovek aut, avšak vojáci se zatím nechtějí budov vzdát.

Autor: Tomáš Kubelka, Zdroj: Sedmička