Archiv Září, 2010

24
Zář

Pozvánka na oslavy 900 let kostela sv. Václava na Chloumku

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Oslavy 900 let kostela sv. Václava na Chloumku – 28. září 8:30 – 17:00

Program :
  9,30 Mše svatá v kostele sv. Václava
11,00  Přednáška o historii kostela
12,00  Zahájení výstavy fotografií a dokumentů z opravy kostela
12,30  První představení loutkového divadla Bodi Jaroměř
13,00  Ukázka hry na varhany – V. Kovář
13,30  Druhé představení loutkového divadla Bodi Jaroměř
14,00  Koncert pěveckého sboru Cantus z Jaroměře

Během oslav je zajištěno:
– stánek s občerstvením
– prodej výrobků ze dřeva
– prodej tradičního staročeského perníku
– prodej publikací Společnosti ochránců památek
– výstava sběratelského materiálu s církevní tematikou

24
Zář

Zříceninu hradu Frymburk oživily slavnosti

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Rubrika: Náchodský deník – Kultura

Zříceninu hradu Frymburk oživily slavnosti

Nový Hrádek  – Při příležitosti celoevropské akce „Dny evropského dědictví“ uspořádala Společnost ochránců památek ve východních Čechách na zřícenině hradu Frymburk, ležícího kousek od náměstí na Novém Hrádku, první hradní slavnosti Matouše z Frymburka, který byl jedním ze známých držitelů hradu.

Komentovaná prohlídka hradu

Během slavností probíhaly komentované prohlídky, při kterých Jan Čížek z Okresního archivu v Náchodě přiblížil stovkám návštěvníků, kteří na slavnosti zavítali, celou známou historii hradu. O doprovodný kulturní program se s ukázkami středověkých zbraní a šermířských technik postarala Dětská skupina historického šermu Tesák ze Všestar u Hradce Králové. V podhradí se se svou sbírkou historické výzbroje a výstroje prezentoval Klub vojenské historie Odolov – Brendy. Po celou dobu též probíhal stánkový prodej řemeslných výrobků i s praktickou ukázkou. Dobře bylo postaráno i o žaludky vyhládlých a vyprahlých návštěvníků.

Při příležitosti slavností byl otevřen i barokní kostel sv. Petra a Pavla na náměstí v Novém Hrádku a v místním kině se konala výstava dobových i současných fotografií hradu a vykopávek, které byly nalezeny v prostorách hradu. „Společnost ochránců památek vyhlásila i veřejnou sbírku na záchranu hradu Frymburk, kde je možné přispět, a jejíž výtěžek bude investován do rekonstrukce hradu, aby tento unikát zůstal zachován i pro příští generace,“ řekl Deníku Pavel Bareš ze Společnosti ochránců památek.

Hrad Frymburk je zajímavou kombinací síly, vzdornosti a výšky opevnění i malého půdorysu. Je typem hradu svérázným a u nás neopakovatelným. Proto i velmi vzácným. Bez nadsázky lze konstatovat, že se jedná o hrad v rámci soustavy českých hradů unikátní. Hrad Frymburk byl postaven v první polovině 14. století a za doby jeho aktivní existence ho vlastnila řada významných šlechticů. V roce 1628 byl hrad dobit vzbouřenými poddanými sedláky a rok poté vydrancován a vypálen Švédy a tím byl jeho osud zpečetěn. Po dalších dvěstědevadesát let byla zřícenina hradu v držení majitelů Opočenského panství Colloredů z Mansfeldu než ji od nich koupil v roce 1925 Josef Bartoň z Dobenína.

V roce 1939 přešlo vlastnictví hradu na syna Václava Bartoně, který jej měl v úmyslu opravit, ten v roce 1940 s opravami započal, ale vzhledem k probíhající II. světové válce byly práce přerušeny. V roce 1948 byl hrad znárodněn a i přes pár iniciativ k jeho záchraně, které vyzněly doprázdna, hrad dále chátral a pomalu zarůstal do přilehlého lesa. Zlom nastal po roce 1989, kdy se dala dohromady parta nadšenců, kteří za tímto účelem založili v roce 1991 Kruh přátel hradu Frymburka a pustili se do nejnutnějších oprav. Po čase byly ale práce opět přerušeny, když byl hrad vrácen v restituci Josefu Bartoňovi.

Od roku 2007 se Společnost ochránců památek ve východních Čechách snaží iniciovat záchranu hradu a podařilo se ji navázat kontakt s majitelem hradu, na jehož základě byla vypracována dohoda o vzájemné spolupráci. Na tomto základě se opět parta nadšenců v čele s Rudolfem Kholem a Pavlem Barešem pustila opět do práce a prostory hradu a jeho okolí zbavili náletových dřevin, vyčistili vše od odpadků a opravili přístupové cesty. Do budoucna mají plány jak zabezpečit rozpadající se stěny a uvést tuto unikátní památku do původního stavu, aby mohla být zpřístupněna pro veřejnost.

Jiří Mach

9
Zář

Slavnosti Matouše z Frymburka 18. září 2010

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Dny evropského dědictví

Společnost ochránců památek ve východních Čechách vás srdečně zve do Nového Hrádku na první Slavnosti Matouše z Frymburka. Hrad bude otevřen společně s barokním kostelem sv. Petra  a Pavla v rámci akce Dny evropského dědictví.

Program : komentované prohlídky hradu, vystoupení dětského kroužku SHŠ Tesák, šermířské ukázky, prezentace  Klubu vojenské historie Brendy, stánkový prodej řemeslných výrobků, výstava archeologických nálezů, fotografií hradu a dalších materiálů

Občerstvení zajištěno po celou dobu trvání akce.                               Zdravotnický dozor – Český červený kříž Místní skupina Jaroměř.

Děkujeme za spolupráci úřadu městyse Nový Hrádek, Spolku hradu Jenčov, Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda, Klubu vojenské historie Brendy, Českému červenému kříži Místní skupině Jaroměř a rodu Bartoňů z Dobenína.

6
Zář

Dožínky a stav prací na záchraně hostince v Záměli

   Publikoval(a): Robert Müller    in Ostatní

Dožínky v Záměli

V druhé polovině srpna byly na programu záchrany kulturní památky intenzivní brigády k odstranění havarijního stavu, totální úklid půdy nad hostincem, strhnutí podezdívek z heraklitu, úklid veškerých prostor a budování – betonování základů pro původní opěrnou zeď a zvelebení zázemí pro občerstvení. Akce se za společnost zúčastnil Rudolf Khol a touto cestou mu děkujeme.

Ihned po skončení těchto prací pořádalo již podruhé občanské sdružení „Má vlast – můj domov“ v sobotu dne 28. srpna staročeské dožínky v „Hostinci u Karla IV.“ Na programu bylo vystoupení Spolku archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle.

Pro zvídavé je k dispozici článek a fotogalerie z akce.

6
Zář

Zpravodaj 1/2009

   Publikoval(a): Robert Müller    in Ostatní

Adobe Reader

Adobe Reader

Titulní list Zpravodaje SOPVČ č. 1/2009

Tak tu máme další počin s vydáváním starších čísel Zpravodaje.

Co v tomto čísle najdete? Pravidelné informace z výboru Společnosti, úvodní slovo Lídy Žlábkové, informace z XX. výročního sněmu společnosti, hospodaření za rok 2008, vznik a informace k občanskému sdružení NÁDRAŽÍ NEDÁME!,  článek Pavla Bareše o Cítolibech na Lounsku, dopis společnosti na Ministerstvo kultury ČR a následná odpověď k problematice ochrany památek v našem regionu, dále na Vás čeká celá řada dalších příspěvků, ale také obrázků a informací. K dispozici je ve formátu pdf ke stažení a hlavně ke čtení zde (1,23MB).

Další číslo č.2. 2009 bude zveřejněno v polovine září a číslo č.3. 2009 koncem měsíce. Rádi bycom pro Vás připravili v pravé záložce přehledný archiv i s odkazem na jednotlivá zveřejněná čísla.

Na pravé straně nahoře je logo a zároveň odkaz na stránky poskytovatele prohlížeče “Pdf” souborů. Stačí si jen stáhnou správnou verzi pro Váš operační systém.

1
Zář

Sympozium Gočár 2010

   Publikoval(a): Robert Müller    in Ostatní

Stránka s programem konference

Pozvánka na akci, která se koná na počest Josefa Gočára – architekta a urbanisty. Konference je určena architektům, urbanistům, stavebním inženýrům všech směrů, krajinářům, studentům příslušných oborů, pracovníkům státní a veřejné správy, Povodí, vodohospodářských organizací a široké veřejnosti. Uskuteční se v Kotěrově Muzeu východních Čech a v Artkině Central v Hradci Králové pod záštitou statutárního města Hradce Králové.

Ve středu 8.9.2010 se v rámci akce od 17:30 hodin v Artkinu Central v Hradci Králové bude promítat premiéra střihového filmu Šumný Gočár z cyklu Šumných měst. Promítání je doplněno autorskou besedou s Ak. arch. Davidem Vávrou, režisérem a scénáristou Radovanem Lipusem. Vstup je v rámci akce zdarma. Stránka s podrobnými informacemi a programem je zde.