Archiv Duben, 2011

26
Dub

Výroční turistická známka 100 let odboru KČT Hradec Králové

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

výroční turistická známka

Společnost ochránců památek  vydala ve spolupráci s královehradeckým odborem Klubu českých turistů výroční turistickou známku ke kulatému výročí sta let tohoto odboru. Známka je již pro zájemce v prodeji v informačních centrech v Hradci Králové. Postupně bude v prodeji na dalších místech ve východních Čechách. Jedná se o města Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Nové Město nad Metují a turistické chaty na Šerlichu, Dobrošově, Zvičině a Podorlický skanzen Krňovice.  Dále by měla být k dispozici na některých turistických pochodech.

26
Dub

Jarní úklid na hradě Frymburk

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

průběh geodetického zaměření hradu

Ve dnech 16. a 17. dubna proběhl na hradě Frymburk tradiční jarní úklid a oprava poničeného schodiště po zimním období. Brigádu pořádala Společnost ochránců památek ve spolupráci s majiteli hradu, rodinou Kahounových.  Na této brigádě nás opět podpořil Spolek hradu Jenčov. Součástí této víkendové akce bylo i geodetické zaměření horního hradu. To pak bude použito v další fázi při přípravě projektu opravy hradu a stavebně historického průzkumu hradu.

12
Dub

Brigáda na hradě Frymburk

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

odstraňování náletů na hradě Frymburk

Ve dnech 16. a 17. dubna 2011 pořádá Společnost ochránů památek ve spolupráci s novým majitelem hradu Frymburk p. Miloslavem Kahounem již X. brigádu na záchranu hradu. Tato jarní brigáda bude tradičně v tento čas zaměřena na jarní úklid areálu, odstranění náletů a opravy přístupové cesty. Součástí této brigády bude i provedení zaměření hradu. Zájemci z řad Společnosti a další nadšenci jsou vítáni. Sraz je v sobotu v 9:30 u hradní brány na Frymburku. Případné dotazy do 15. dubna dopoledne na e-mailu: bary72@seznam.cz.

4
Dub

Turistická sezona otevřena (Tisková zpráva)

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková    in Ostatní

Robert Müller krátce představil projekt

Součástí zahájení turistické sezony v Hradci Králové, které se uskutečnilo v pátek 1. dubna pod Bílou věží v historickém centru krajského města, bylo uvedení projektu Putování po zaniklých hradeckých středověkých kostelech a klášterech. Myšlenka na realizaci tohoto projektu se zrodila ve Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. K tomuto záměru se postupně připojili členové dalších sdružení a institucí: občanské sdružení Katedrála 2008 a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Finančně projekt podpořil Magistrát města Hradec Králové.

Detaily se Vám zbrazí po kliknutí na tyto odkazy

Cílem projektu je populární naučnou formou připomenout bývalé sakrální stavby, které byly v Hradci Králové v minulosti postaveny a které se však do dnešních dnů nedochovaly. Největší počet jich zanikl v souvislosti s husitskými válkami a později během budování královéhradecké vojenské pevnosti v druhé polovině 18. století. Projekt je rozdělen do několika etap, jejichž hlavním výstupem by měla být naučná stezka, včetně pořízení a instalace památných kamenných umělecky zpracovaných fragmentů, trvale připomínající kontinuitu mezi zaniklými i současnými sakrálními stavbami.

Brožuru požehnal papežský prelát Mons. Josef Socha

Aktuální první etapa je završena vydáním publikace Putování po zaniklých hradeckých středověkých kostelech a klášterech, jejíž slavnostní představení veřejnosti se uskutečnilo v rámci páteční akce u Bílé věže. Autorem publikace je archeolog Muzea východních Čech Radek Bláha, hmotové rekonstrukce, které text brožury doplňují, připravil výtvarník Zdenek Bláha. Od tohoto data byl současně zprovozněn na internetové adrese http://kostely-klastery.sopvc.cz/ informační portál věnovaný této problematice, a to ve dvou jazykových mutacích, česky a anglicky. Překlady do dalších jazyků budou postupně následovat. Mezi další objekty, které budou do konce letošního roku zpřístupněny v interaktivní mapě, budou i současné sakrální stavby a drobné památky na území města Hradec Králové.