Archiv Březen, 2013

20
Bře

Dvě pozvánky do kostela sv. Markéty v Šonově

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Římskokatolická farnost Broumov a Omnium o.s. pořádají 6. dubna 2013 slavnost v souvislosti se zahájením stavební obnovy kostela sv. Markéty v Šonově. Součástí bude Požehnání obnově kostela a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Josefově budou také připraveny dvě ojedinělé komentované prohlídky kostela, včetně běžně nepřístupných prostor krovu. Pokud chce někdo pomoci s přípravami této slavnosti, může se zúčastnit jarního úklidu kostela, který se uskuteční 23. března 2013. Akce jsou součástí projektu Pro život kostelů Broumovska.

Termín: sobota 9. 3. 2013
Místo: aula Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína
v Hradci Králové, Orlické nábřeží 356/1
Čas: 9:30 – 13:00 hodin (prezence účastníků sněmu od 9 h)
Součástí sněmu bude:
– volba předsedy sdružení a členů výboru Společnosti
– prodej publikací nakladatelství Balustráda a propagačních materiálů
– pro členy Společnosti bude k dispozici na prodej plakát Willenbergerovy
veduty města Hradce Králové ze 17. století
– zaplacení členských příspěvků na rok 2013
– vystoupení předsedy Sdružení pro Vízmburk, o.s. Mgr. Jana Košťála
– vystoupení zástupce Nového kruhu přátel hradu Frymburku
– drobné občerstvení
Mapa: http://www.mapy.cz/#x=15.835386&y=50.208491&z=14&d=base_1718524_1&t=s

Souřadnice GPS: 50°12’22.680″N, 15°50’1.096″E

Doprava: MHD č. 2, 16 od hlavního nádraží ČD na zastávku Zimní stadion
Více o Společnosti: www.sopvc.cz, www.facebook.com/sopvc

Program XXIV. sněmu Společnosti ochránců památek
ve východních Čechách dne 9. 3. 2013
9.00 – 9:30 prezence členů a hostů
9:30 – 10:30 první část sněmu
1. Zahájení a schválení programu sněmu
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Výroční zpráva o činnosti za minulé období přednesená předsedou sdružení
4. Účetní a pokladní zpráva za rok 2012 přednesená pokladníkem sdružení
5. Zpráva kontrolní a revizní komise
6. Volba předsedy sdružení, pokladníka sdružení a členů výboru
7. Vystoupení hostů a členů Společnosti – I. část
10:30 – 11:30 přestávka s občerstvením
11:30 – 13:00 druhá část sněmu
1. Vystoupení hostů a členů Společnosti – II. část
2. Diskuse s příspěvky
3. Reakce a odpovědi na příspěvky
4. Přednesení návrhu na usnesení sněmu a jeho schválení
5. Ukončení sněmu