Archiv Červenec, 2015

29
Čec

Pomáhali jsme na Rabštejnu

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

konzervace nejvyššího torza zdi hradního paláce

konzervace nejvyššího torza zdi hradního paláce

Osm kilometrů jižně od Chrudimi leží v lese nevelká, malebná zřícenina hradu Rabštejn. Dodnes se z něj dochovaly pouze části obvodových zdí hradního paláce, z věže zůstaly jen základy a parkánová hradba se zachovala v nepatrných zbytcích. Před několika lety zříceninu hradu silně poškodila vichřice. V letě roku 2013 se v tisku objevila zpráva, že Státní podnik Lesy ČR prodává Rabštejn jako nepotřebný nemovitý majetek s vyvolávací cenou 70.000,- Kč. Tou dobou o hrad usiloval majetný zájemce, který plánoval o jeho pseudodostavbu a vybudování rodinného nebo firemního sídla. Objevily se také informace o tom, že by měl být Rabštejn přebudován na trampský hostinec nebo že se měl stát sídlem nějaké sekty. Do výběrového řízení nakonec dorazilo pět obálek. Všichni hradní nadšenci a zájemci o památky jistě s radostí přivítali zprávu, že hrad Rabštejn získali tři přátelé (MUDr. Miroslav Gregor, Vít Novák, Aleš Sýkora), jejichž jediným důvodem k odkoupení je jeho záchrana. Noví majitelé hradu ve shodě s Odborem památkové péče v Chrudimi nejprve z hradního areálu odstranili veškerou nežádoucí vegetaci a v létě roku 2014 pak zahájili konzervaci porušeného zdiva. Při odstraňování vývratů byly objeveny některé fragmenty, o kterých se dosud nevědělo. Jednalo se o základy pilíře v blízkosti hradní věže, další pilíř byl nalezen u vstupní branky a také bylo objeveno zazděné gotické okno. Přáním nových vlastníků je v první řadě záchrana hradu, tzn. konzervace zdiva a zabránění jeho dalšího rozpadu. Podle slov nových majitelů je v plánu instalace informační tabule o hradu. Nechystá se žádné komerční využití objektu, doprovodné akce ani zakládání spolku. Jako nejoptimálnější pro samotnou památku se jeví občasné návštěvy turisty a místními obyvateli. V červenci loňského roku navštívil Rabštejn kněz z nedaleké farnosti. Vzpomenul na ty, kteří se na tomto místě narodili, i na ty, kteří na tomto místě zemřeli. Popřál majitelům, aby vlastnictví hradu nebylo předmětem jejich pýchy, ale vnímali ho se ctí a pokorou. Přístup, nadšení a práce těchto tří kamarádů je jistě velkou inspirací nejen pro ostatní spolky zabývající se záchranou hradních zřícenin a kulturního dědictví, ale pro všechny dobré lidi, kteří i dnes věří v jiné hodnoty, než po nich doba vyžaduje.

brigáda na hradě Rabštejn

brigáda na hradě Rabštejn

V letošní roce konzervační práce pokračují stabilizací nejvyššího torza obvodové zdi hradního paláce. Této akce se v červenci zúčastnili také dva členové našeho spolku. Více o dějinách hradu a záchranném archeologickém průzkumu naleznete zde.

29
Čec

Čtvrtstoletí boje za památky

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

sněm Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 2015

sněm Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 2015

Letošní rok je pro náš spolek velmi významným. Jeho členové se již 25 let aktivně věnují boji za záchranu památek, osvětové a publikační činnosti v oblasti historie a památkové péče. V posledních letech spolupracují zejména se spolkem Má vlast-můj domov, který usiluje o záchranu roubeného hostince v Záměli.

První letošní akcí byl každoroční sněm Společnosti v Hradci Králové. Tato akce je vždy přístupná všem zájemcům o naše kulturní dědictví. Na sněmu vystoupila se svými prezentacemi celá řada zajímavých hostů. Návštěvníci tak měli možnost dozvědět se o vznikající expozici lékařských a proviantních služeb armád v Traxlerově sýpce v Jaroměři-Josefově (Tomáš Kunsta). O probíhající záchraně zříceniny hradu Rabštejn na Chrudimsku (MUDr. Miroslav Gregor), o vývoji kauzy týkající se plánované demolice hotelu Černigov (Ing.arch. Lenka Zídková). Dalším příspěvkem byla problematika prohlašování nemovitých kulturních památek v praxi (Mgr. Miloš Buroň, NPÚ) a tím posledním pak prezentace o posledních letech činnosti a dalších plánech Sdružení pro záchranu hradu Kumburku (Tomáš Šimůnek). Kvalita všech příspěvků byla velmi vysoká a všem přednášejícím patří naše poděkování.

     Jako připomínku významného jubilea našeho spolku vysázeli v dubnu naši členové čtyři lípy u Velichovek nedaleko Jaroměře.