Archiv Prosinec, 2020

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 1

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 1

Vyjádřili jsme nesouhlas s provedenou rekonstrukcí Špalkova obchodního domu v Hradci Králové a požadujeme vyvození odpovědnosti a nápravu současného stavu. Své stanovisko jsme zaslali Radě a Zastupitelstvu města Hradce Králové a dále na vědomí Národnímu památkovému ústavu a Ministerstvu kultury ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že takhle nemá vypadat rekonstrukce kulturní památky, jednoho z nejhodnotnějších domů moderní architektury Hradce Králové, který se navíc nachází v městské památkové rezervaci. Odbor památkové péče Magistrátu města Hradce Králové měl pečlivě dohlížet na průběh rekonstrukce této památky (zda probíhá v souladu s vydaným závazným stanoviskem), a to mj. v rámci kontrolních dnů. Provedená rekonstrukce okenních výplní je v rozporu s principy a postupy památkové péče.

Přístup orgánu výkonu státní památkové péče shledáváme jako laxní a rozporuplný, kdy není schopný kontrolovat rekonstrukci památkově chráněného objektu v nejvíce exponovaném místě památkové rezervace. Takový postup není dobrým signálem vůči široké veřejnosti, která i díky takovým kauzám mnohdy památkovou péči a její práci nevnímá zcela adekvátně a pozitivně…

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 2

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 2

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 3

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 3

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 4

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 4

3
Pro

Oprava jihovýchodního štítu a elektrifikace Hrnčířova mlýna

   Publikoval(a): Rudolf Khol    in Ostatní

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna

Po úspěšně dokončené elektrifikaci objektu se podařilo také dokončit opravu jihovýchodního štítu, a to včetně výměny oken. Obě akce se podařily dokončit díky stovkám hodin věnovaným shánění financí, pracovním brigádám, vyplňováním žádostí o dotace a granty a nejrůznějším jednáním, schůzkám, e-mailům a telefonátům. Děkujeme všem, kteří se na obou uvedených akcích jakkoliv podíleli a samozřejmě všem dárcům a přispěvatelům, bez kterých by to nešlo. Velké poděkování patří Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Ministerstvu kultury ČR, společnosti Alza.cz a Nadaci Občanského fóra. Všem patří obrovské poděkování! Zachovejte nám přízeň.

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna