Archiv Prosinec, 2023

8
Pro

Cyklus dokumentů Památky a jejich lidé

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková    in Ostatní

Památky a jejich lidé v kině Bio Central v Hradci Králové

Památky a jejich lidé v kině Bio Central v Hradci Králové

V roce 2022 náš spolek zahájil projekt s názvem Památky a jejich lidé. Jedná se o cyklus video dokumentů představující aktivity a práci lidí, kteří se věnují péči o památky, a to nezištně a většinou také ve svém volném čase. Dokumenty jsou natáčeny přímo v autentickém prostředí, v daném místě a představují objekty samotné a práci občanské společnosti, majitelů památek či místních samospráv. Je naprosto jasné, že nebýt práce těchto nadšenců, tak by celá řada cenných a zajímavých objektů zanikla nebo by se nacházela v žalostném stavu. Také na to má tento cyklus dokumentů upozornit. Pilotní díl byl věnován hradu Vízmburk a práci Sdružení pro Vízmburk. Na projektu s naším spolkem spolupracuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově.

Dokumenty jsou natáčeny formu moderovaných rozhovorů, které jsou doplněné o záběry z dronu, historickými a současnými fotografiemi se záběry z rekonstrukce dané památky či z kulturních akcí. Dokument tak má představit problematiku záchrany a opravy památky se všemi radostmi a strastmi, které tato aktivita přináší. Široká veřejnost tak má možnost touto cestou poznat nejen část kulturního dědictví Královéhradeckého kraje, ale také problematiku péče o něj.

Cyklus pokračoval v roce 2023, kdy byly natočeny dva díly. Jeden byl věnován historické kruhové cihelně v Šárovcově Lhotě. Jedná se o jednu z posledních dochovaných cihelen s pecí typu Hoffmann na našem území. Výroba cihel zde fungovala do roku 1962. Cihelnu později získalo zemědělské družstvo a využívalo ji jako sušárnu obilí. Celý areál ale postupně chátral až do té doby, než ho v roce 2009 získal architekt Martin Pour, který se věnuje jeho opravám, zpřístupňuje ho návštěvníkům a pořádá zde kulturní  akce.

Projekce dokumentů Památky a jejich lidé 4. prosince 2023. Zleva Martin Pour, Jiří Balský, Rudolf Khol a Jiří Bednář.

Projekce dokumentů 4. prosince 2023. Zleva Martin Pour (majitel cihelny), Jiří Balský (ředitel NPÚ, ÚOP v Josefově), Rudolf Khol (předseda SOPVČ) a Jiří Bednář (Bedny – filmová a fotografická tvorba).

Druhý díl byl věnován kostelu sv. Jiljí v Markvarticích na Jičínsku. Původně gotická stavba prošla v 18. století rozsáhlou barokní přestavbou. Během světových válek kostel přišel o všechny své zvony, hodinový stroj ve věži se postupně zastavil, o kostel se nikdo nestaral a zdálo se, že jeho osud je zpečetěný. O záchranu a postupnou obnovu kostela usiluje spolek Přátelé Markvarticka. Díky jeho aktivitám se prozatím podařilo opravit část obvodového pláště kostela, vzácný hodinový stroj a sehnat finanční prostředky na restaurování varhan. Spolek získal v roce 2022 Cenu památkové péče v Královéhradeckém kraji za stavební obnovu kostela.

Projekce obou dílů natočených v roce 2023 se uskutečnila 4. prosince v kině Bio Central v Hradci Králové. Následně by měly být ještě promítány v kinech v Hořicích a v Sobotce. Všechny natočené díly budou postupně zveřejňovány na kanálu YouTube (https://www.youtube.com/@Spolecnostochrancupamatek). Projekt má také vlastní facebookový profil (www.facebook.com/pamatkyajejichlide), který průběžně informuje o všech aktualitách týkajících se projektu.

Na produkci a natáčení dokumentů s naším spolkem spolupracuje Bedny – filmová a fotografická tvorba a  PATKA – filmové studio.

Královéhradecký kraj tento projekt podpořil neinvestiční dotací ve výši 30.000 Kč.

NPU-UOP_v_Josefove-RGB

maxzoom-dvouradkove-color-rgb

channels4_banner