Archiv kategorie ‘Ostatní’

8
Pro

Cyklus dokumentů Památky a jejich lidé

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

Památky a jejich lidé v kině Bio Central v Hradci Králové

Památky a jejich lidé v kině Bio Central v Hradci Králové

V roce 2022 náš spolek zahájil projekt s názvem Památky a jejich lidé. Jedná se o cyklus video dokumentů představující aktivity a práci lidí, kteří se věnují péči o památky, a to nezištně a většinou také ve svém volném čase. Dokumenty jsou natáčeny přímo v autentickém prostředí, v daném místě a představují objekty samotné a práci občanské společnosti, majitelů památek či místních samospráv. Je naprosto jasné, že nebýt práce těchto nadšenců, tak by celá řada cenných a zajímavých objektů zanikla nebo by se nacházela v žalostném stavu. Také na to má tento cyklus dokumentů upozornit. Pilotní díl byl věnován hradu Vízmburk a práci Sdružení pro Vízmburk. Na projektu s naším spolkem spolupracuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově.

Dokumenty jsou natáčeny formu moderovaných rozhovorů, které jsou doplněné o záběry z dronu, historickými a současnými fotografiemi se záběry z rekonstrukce dané památky či z kulturních akcí. Dokument tak má představit problematiku záchrany a opravy památky se všemi radostmi a strastmi, které tato aktivita přináší. Široká veřejnost tak má možnost touto cestou poznat nejen část kulturního dědictví Královéhradeckého kraje, ale také problematiku péče o něj.

Cyklus pokračoval v roce 2023, kdy byly natočeny dva díly. Jeden byl věnován historické kruhové cihelně v Šárovcově Lhotě. Jedná se o jednu z posledních dochovaných cihelen s pecí typu Hoffmann na našem území. Výroba cihel zde fungovala do roku 1962. Cihelnu později získalo zemědělské družstvo a využívalo ji jako sušárnu obilí. Celý areál ale postupně chátral až do té doby, než ho v roce 2009 získal architekt Martin Pour, který se věnuje jeho opravám, zpřístupňuje ho návštěvníkům a pořádá zde kulturní  akce.

Projekce dokumentů Památky a jejich lidé 4. prosince 2023. Zleva Martin Pour, Jiří Balský, Rudolf Khol a Jiří Bednář.

Projekce dokumentů 4. prosince 2023. Zleva Martin Pour (majitel cihelny), Jiří Balský (ředitel NPÚ, ÚOP v Josefově), Rudolf Khol (předseda SOPVČ) a Jiří Bednář (Bedny – filmová a fotografická tvorba).

Druhý díl byl věnován kostelu sv. Jiljí v Markvarticích na Jičínsku. Původně gotická stavba prošla v 18. století rozsáhlou barokní přestavbou. Během světových válek kostel přišel o všechny své zvony, hodinový stroj ve věži se postupně zastavil, o kostel se nikdo nestaral a zdálo se, že jeho osud je zpečetěný. O záchranu a postupnou obnovu kostela usiluje spolek Přátelé Markvarticka. Díky jeho aktivitám se prozatím podařilo opravit část obvodového pláště kostela, vzácný hodinový stroj a sehnat finanční prostředky na restaurování varhan. Spolek získal v roce 2022 Cenu památkové péče v Královéhradeckém kraji za stavební obnovu kostela.

Projekce obou dílů natočených v roce 2023 se uskutečnila 4. prosince v kině Bio Central v Hradci Králové. Následně by měly být ještě promítány v kinech v Hořicích a v Sobotce. Všechny natočené díly budou postupně zveřejňovány na kanálu YouTube (https://www.youtube.com/@Spolecnostochrancupamatek). Projekt má také vlastní facebookový profil (www.facebook.com/pamatkyajejichlide), který průběžně informuje o všech aktualitách týkajících se projektu.

Na produkci a natáčení dokumentů s naším spolkem spolupracuje Bedny – filmová a fotografická tvorba a  PATKA – filmové studio.

Královéhradecký kraj tento projekt podpořil neinvestiční dotací ve výši 30.000 Kč.

NPU-UOP_v_Josefove-RGB

maxzoom-dvouradkove-color-rgb

channels4_banner

 

5
Lis

Benefiční koncert – Miloň Čepelka uvede Boni pueri

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

 

 

Srdečně Vás zveme na Svatomartinský benefiční koncert do Českého Meziříčí v sobotu 11. 11. 2023 od 17. hodin.
Koncertem provede herec, spisovatel a patron Hrnčířova mlýna Miloň Čepelka.
Vystoupí přípravné sbory BONI PUERI z Hradce Králové, vlastní tvorbu představí místní hudebníci Štěpánka a Jarda Čížkovi a několik klasických skladeb zahraje Česko-francouzské trio.
Máte se na co těšit. Tak doražte.
Dobrovolné vstupné bude použito na záchranu kulturní památky Hrnčířův mlýn.

Odkaz na FB: Svatomartinský benefiční koncert České Meziříčí | Facebook

 

 

 

koncert benefice  XI 23

Petiční výbor se na Vás obrací s peticí, která usiluje o zachování prvorepublikového areálu bývalých Veřejných ústředních jatek v Hradci Králové. Není nám lhostejný osud této zajímavého, zachovalé a jedinečné industriální památky z let 1930 – 1931. V areálu je dochováno množství původního technického vybavení. Navíc se jedná o jeden ze pravděpodobně tří příkladů architektury jatek z meziválečného období. STOP_DEMOLICI_AREÁLU_PRVOREPUBLIKOVÝCH_JATEK_final STOP_DEMOLICI_AREÁLU_PRVOREPUBLIKOVÝCH_JATEK_final (1) Celý článek »

5
Říj

Ohlédnutí za výletem Po stopách architekta Josefa Gočára

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

V letošním roce náš spolek vyrazil na výlet, který byl tematicky zaměřený na místa spojená s osobností architekta Josefa Gočára. Kde jinde takový výlet začít, než v jeho rodišti? První zastávkou se tak stala obec Semín, kde jsme si prohlédli areál pivovaru a zámku. Současný majitel (Společnost Zámecký pivovar Semín s.r.o.) ho již oživuje, a to prohlídkami nebo promítáními letního kina.

LZL_4270 Celý článek »

RUR b MALE

S koncem roku uzavíráme hlavní etapu projektu naší Společnosti Zamilovaný rebel Karel Čapek, kterým jsme chtěli připomenout stopy Karla Čapka v Hradci Králové a zejména sté výročí světové premiéry hry R.U.R. v hradeckém divadle. Skutečně světové, protože původně zamýšlená světová premiéra v Národním divadle se tak nějak opozdila a Hradečtí na to nestihli zareagovat. Ale více se již můžete dozvědět v brožuře, které byla při té příležitosti vydána.

Celý článek »

11
Lis

Lavička Julia Grégra

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

Gregr plakat

Těsně před dokončením je náš projekt inspirovaný 190. výročím narození českého vlastence, politika a novináře Julia Grégra. Narodil se 19. prosince 1831 v mlýně v Březhradě u Hradce Králové.

Již před pěti lety jsme si jeho výročí připomněli přednáškou Josefa Břečky v hradecké městské knihovně. Tentokrát jsme se pustili do projektu instalace hmotnější připomínky na toto osobnosti. Ve středu 1. prosince bude na náměstí Julia Grégra odhalen pomník – lavička Julia Grégra. Lavičku realizovali dva královéhradečtí umělečtí kováři Josef Mikulášík a Martin Štefanka. Současně s tím bude vydána dvanáctistránková brožura o Juliu Grégrovi a připravena menší výstava.

11
Lis

Autobusový výlet do Rokytnice v Orlických horách

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

Po několika letech jsme se vrátili k pořádání vlastivědných, památkově zaměřených výletů. Naším cílem byla ve čtvrtek 28. října Rokytnice v Orlických horách.

Prvotní impuls k tomu, proč zrovna tento cíl, byl zřejmý. Až do konce listopadu je v Sýpce, rokytnické pobočce Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, instalována výstava Památky a jejich osudy, kterou naše Společnost pořádala. Spolu s muzeem a Fotoklubem Omega jsme se letos věnovali právě okresu Rychnov nad Kněžnou.  Celý článek »

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 1

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 1

Vyjádřili jsme nesouhlas s provedenou rekonstrukcí Špalkova obchodního domu v Hradci Králové a požadujeme vyvození odpovědnosti a nápravu současného stavu. Své stanovisko jsme zaslali Radě a Zastupitelstvu města Hradce Králové a dále na vědomí Národnímu památkovému ústavu a Ministerstvu kultury ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že takhle nemá vypadat rekonstrukce kulturní památky, jednoho z nejhodnotnějších domů moderní architektury Hradce Králové, který se navíc nachází v městské památkové rezervaci. Odbor památkové péče Magistrátu města Hradce Králové měl pečlivě dohlížet na průběh rekonstrukce této památky (zda probíhá v souladu s vydaným závazným stanoviskem), a to mj. v rámci kontrolních dnů. Provedená rekonstrukce okenních výplní je v rozporu s principy a postupy památkové péče.

Přístup orgánu výkonu státní památkové péče shledáváme jako laxní a rozporuplný, kdy není schopný kontrolovat rekonstrukci památkově chráněného objektu v nejvíce exponovaném místě památkové rezervace. Takový postup není dobrým signálem vůči široké veřejnosti, která i díky takovým kauzám mnohdy památkovou péči a její práci nevnímá zcela adekvátně a pozitivně…

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 2

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 2

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 3

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 3

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 4

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 4