Archiv kategorie ‘Ostatní’

Petiční výbor se na Vás obrací s peticí, která usiluje o zachování prvorepublikového areálu bývalých Veřejných ústředních jatek v Hradci Králové. Není nám lhostejný osud této zajímavého, zachovalé a jedinečné industriální památky z let 1930 – 1931. V areálu je dochováno množství původního technického vybavení. Navíc se jedná o jeden ze pravděpodobně tří příkladů architektury jatek z meziválečného období. STOP_DEMOLICI_AREÁLU_PRVOREPUBLIKOVÝCH_JATEK_final STOP_DEMOLICI_AREÁLU_PRVOREPUBLIKOVÝCH_JATEK_final (1) Celý článek »

5
Říj

Ohlédnutí za výletem Po stopách architekta Josefa Gočára

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

V letošním roce náš spolek vyrazil na výlet, který byl tematicky zaměřený na místa spojená s osobností architekta Josefa Gočára. Kde jinde takový výlet začít, než v jeho rodišti? První zastávkou se tak stala obec Semín, kde jsme si prohlédli areál pivovaru a zámku. Současný majitel (Společnost Zámecký pivovar Semín s.r.o.) ho již oživuje, a to prohlídkami nebo promítáními letního kina.

LZL_4270 Celý článek »

RUR b MALE

S koncem roku uzavíráme hlavní etapu projektu naší Společnosti Zamilovaný rebel Karel Čapek, kterým jsme chtěli připomenout stopy Karla Čapka v Hradci Králové a zejména sté výročí světové premiéry hry R.U.R. v hradeckém divadle. Skutečně světové, protože původně zamýšlená světová premiéra v Národním divadle se tak nějak opozdila a Hradečtí na to nestihli zareagovat. Ale více se již můžete dozvědět v brožuře, které byla při té příležitosti vydána.

Celý článek »

11
Lis

Lavička Julia Grégra

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

Gregr plakat

Těsně před dokončením je náš projekt inspirovaný 190. výročím narození českého vlastence, politika a novináře Julia Grégra. Narodil se 19. prosince 1831 v mlýně v Březhradě u Hradce Králové.

Již před pěti lety jsme si jeho výročí připomněli přednáškou Josefa Břečky v hradecké městské knihovně. Tentokrát jsme se pustili do projektu instalace hmotnější připomínky na toto osobnosti. Ve středu 1. prosince bude na náměstí Julia Grégra odhalen pomník – lavička Julia Grégra. Lavičku realizovali dva královéhradečtí umělečtí kováři Josef Mikulášík a Martin Štefanka. Současně s tím bude vydána dvanáctistránková brožura o Juliu Grégrovi a připravena menší výstava.

11
Lis

Autobusový výlet do Rokytnice v Orlických horách

   Publikoval(a): Ludmila Žlábková

Po několika letech jsme se vrátili k pořádání vlastivědných, památkově zaměřených výletů. Naším cílem byla ve čtvrtek 28. října Rokytnice v Orlických horách.

Prvotní impuls k tomu, proč zrovna tento cíl, byl zřejmý. Až do konce listopadu je v Sýpce, rokytnické pobočce Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, instalována výstava Památky a jejich osudy, kterou naše Společnost pořádala. Spolu s muzeem a Fotoklubem Omega jsme se letos věnovali právě okresu Rychnov nad Kněžnou.  Celý článek »

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 1

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 1

Vyjádřili jsme nesouhlas s provedenou rekonstrukcí Špalkova obchodního domu v Hradci Králové a požadujeme vyvození odpovědnosti a nápravu současného stavu. Své stanovisko jsme zaslali Radě a Zastupitelstvu města Hradce Králové a dále na vědomí Národnímu památkovému ústavu a Ministerstvu kultury ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že takhle nemá vypadat rekonstrukce kulturní památky, jednoho z nejhodnotnějších domů moderní architektury Hradce Králové, který se navíc nachází v městské památkové rezervaci. Odbor památkové péče Magistrátu města Hradce Králové měl pečlivě dohlížet na průběh rekonstrukce této památky (zda probíhá v souladu s vydaným závazným stanoviskem), a to mj. v rámci kontrolních dnů. Provedená rekonstrukce okenních výplní je v rozporu s principy a postupy památkové péče.

Přístup orgánu výkonu státní památkové péče shledáváme jako laxní a rozporuplný, kdy není schopný kontrolovat rekonstrukci památkově chráněného objektu v nejvíce exponovaném místě památkové rezervace. Takový postup není dobrým signálem vůči široké veřejnosti, která i díky takovým kauzám mnohdy památkovou péči a její práci nevnímá zcela adekvátně a pozitivně…

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 2

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 2

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 3

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 3

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu - strana 4

Stanovisko k rekonstrukci Špalkova obchodního domu – strana 4

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna

Po úspěšně dokončené elektrifikaci objektu se podařilo také dokončit opravu jihovýchodního štítu, a to včetně výměny oken. Obě akce se podařily dokončit díky stovkám hodin věnovaným shánění financí, pracovním brigádám, vyplňováním žádostí o dotace a granty a nejrůznějším jednáním, schůzkám, e-mailům a telefonátům. Děkujeme všem, kteří se na obou uvedených akcích jakkoliv podíleli a samozřejmě všem dárcům a přispěvatelům, bez kterých by to nešlo. Velké poděkování patří Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Ministerstvu kultury ČR, společnosti Alza.cz a Nadaci Občanského fóra. Všem patří obrovské poděkování! Zachovejte nám přízeň.

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna

Opravený jihovýchodní štít Hrnčířova mlýna

Hrnčířův mlýn - jihovýchodní štít

Hrnčířův mlýn – jihovýchodní štít

Sociální a občanská odpovědnost. I díky ní je podporována a realizována celá řada veřejně prospěšných projektů mj. i oprav kulturních památek. Jeden takový pozitivní příklad pro Vás máme. Společnost Alza.cz poskytla Společnosti ochránců památek ve východních Čechách finanční dar ve výši 40.000 Kč na dofinancování opravy jihovýchodního štítu Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí. Realizace by měla být zahájena v září letošního roku. Děkujeme společnosti Alza.cz za poskytnutí finančního daru. I díky tomu může být zahájena I. etapa rekonstrukce této zajímavé technické památky.

logo společnosti Alza.cz

logo společnosti Alza.cz