3
Bře

Frymburk, zřícenina hradu u Nového Hrádku v severovýchodních Čechách

   Autor: Edita Šebestová   Kategorie:

Drobná monografie, která pojednává o zřícenině hradu Frymburk u Nového Hrádku. Autor se zabývá historií hradu, jeho stavebním vývojem, současným stavem a mapuje dosavadní činnost Spolenčnosti ochránců památek při jeho záchraně.

V prvních dvou kapitolách je shrnuta historie hradu od nejstarších dob do roku 2007. Ve třetí kapitole jsou popsány aktivity Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, která od roku 2007 iniciuje záchranu této unikátní hradní zříceniny. Čtvrtá kapitola se zabývá odbornou literaturou, ve které byl hrad Frymburk popsán. V páté jsou zachyceny vyjádření odborníků a zástupců občanských spolků, kteří vysvětlují, v čem spočívá výjmečnost této hradní památky a důvody, proč by měla být uchována. Šestá kapitola stručně představuje občanské sdružení Společnost ochránců památek ve východních Čechách a v poslední sedmé je pak obrazová dokumentace hradní zříceniny.

AUTOR:                   Rudolf Khol
VYDAL:                    Společnost ochránců památek ve východních Čechách, Hradec Králové, 2010
CENA:                     40,- Kč
POČET STRAN:        24 s., barevná obálka, černobílá fotopříloha

Zpět na publikace

Zpět na publikace