18
Pro

Klášter Svaté Pole

   Autor: Edita Šebestová   Kategorie:

Monografie připomíná historii cisterciáckého kláštera Svaté Pole, stojícího v prostoru dnešní obce Klášter nad Dědinou, nedaleko Třebechovic pod Orebem. Klášter zanikl po roce 1420, kdy byl vypálen společnými silami Orebitů a hradeckých husitů. Dnes klášterní areál připomínají pouze název obce či drobné nálezy, zejména druhotně osazené části architektury (ve hmotě kostela sv. Jana Křtitele, část studny, kovové dveře.

V úvodu své publikace autor stručně seznamuje čtenáře s historií cisterciáckého řádu, se způsoby kolonizace nových území, které prosazovali, i s modelem řádového hospodaření. Připomíná, že cisterciáci byli třetím církevním řádem, který v polovině 12. století přišel do Čech. Ještě před tím než se začne věnovat osudům svatopolského kláštera, přináší autor v samostatné kapitole přehled písemných pramenů a dosud vydané literatury o klášteře. Poté následuje přiblížení jeho historie, klášterní činnost a hospodaření či přehled obcí, podléhajících správě opatství.

Text je doplněn bohatým poznámkovým aparátem, přehledem pramenů a literatury, situačními mapami a barevnou fotopřílohou.

Autor:                        Jan Horák

Vydal:                        Balustráda, Hradec Králové, 2008

Vydání:                      První

Doporučená cena:     50,-Kč

Počet stran:              76 stran, barevná obrázková příloha

ISBN:                         978-80-87172-01-8

Zpět na publikace