Kontakty

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.
Orlické nábřeží  356/1, 500 03  Hradec Králové
IČ: 150 626 27
e-mail: sopvc@seznam.cz
web: www.sopvc.cz
Facebook: www.facebook.com/sopvc
bankovní spojení: transparentní účet č. 7341653001/5500

předseda: Bc. Rudolf Khol  (kontakt: r.khol@seznam.cz)
místopředsedové: RNDr. Daniel Jezbera a PhDr. Ludmila Žlábková
pokladník: Monika Ficková

Záchrana roubeného hostince U Karla IV. v Záměli
Ing. Robert Müller  (kontakt: robert.muller@volny.cz)

Spolek za staré město Hradec Králové

Dlouhá 99
500 01 Hradec Králové

předsedkyně: PhDr. Eva Čečková
místopředseda: Josef Novotný
jednatelka spolku: Jarmila Sibalová
pokladní – hospodář: Marie Štochlová

Spolky a subjekty, se kterými spolupracujeme:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově: www.npu.cz/uop-jo

Má vlast – můj domov o.s.: www.mavlast.eu

Spolek hradu Jenčov: www.jencov.estranky.cz

Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, z.s. – www.kumburk.cz

Internetový portál Propamátky: www.propamatky.info