14
Led

Loutna z mříží a jiné verše

   Autor: Edita Šebestová   Kategorie:

Loutna z mříží a jiné verše

František Kryštof

Výbor poezie brigádního generála Františka Kryštofa, jež napsal v době svého věznění po převzetí moci v Československé republice komunisty v únoru 1948, obsahuje básnické sbírky Loutna mříží, Růže v trní a TNP Mírov. Text uspořádali, vstupní studii a ediční poznámku napsali Josef Rodr a Jaroslav Šůla.

Jak připomínají editoři výboru, jako básník začal být vnímán František Kryštof již v letech před druhou světovou válkou. Po roce 1948 však byl z dějin české literatura na desetiletí vymazán. Naštěstí se torzo jeho pozůstalosti dochovalo v hradeckém okresním archivu. I díky tomu bylo možné vydat tento soubor vězeňské poezie (z vězení v Brně, Olomouci a na Mírově), kterou je možné považovat za vrchol Kryštofova díla.
Publikaci doprovází nejen fotokopie archivních dokumentů a fotografií, ale zejména studie o životě a tvorbě Františka Kryštofa, která je spolu se samotnou Kryštofovou poezií i výmluvným svědkem atmosféry padesátých let 20. století v Československu, způsobů, jimiž se vládnoucí komunistická moc vypořádávala se svými názorovými oponenty.

Vydala:                          Balustráda, 1999

Vydání:                         první

Doporučená cena:        50,-Kč

Počet stran:                 168 stran

ISBN:                            80-901906-3-4

Zpět na publikace

Obálka knihy - přední část