O Společnosti

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s. (dále Společnost) byla založena v Hradci Králové v lednu 1990. Skupina lidí, kterým nebyl lhostejný smutný osud mnoha památek, využila nové možnosti založit občanské sdružení s cílem aktivně pomoci při obnově památkového fondu, převážně formou brigád, ale i osvětově působit a vysvětlovat veřejnosti, proč a jak bychom měli památky chránit. I proto se nový spolek stal už v roce 1991 členem evropské organizace Europa Nostra se sídlem v Haagu a její české organizace Nezávislá památková unie.

Členem Společnosti se může stát každý příznivec kulturního dědictví naší země. Omezením není místo bydliště, věk či profese. Ve Společnosti proto vedle sebe působí jak historici, profesionální památkáři, architekti tak „laici“ – kteří mají památky jako svou zálibu. V současné době má Společnost okolo osmdesáti členů a je tvořena jak členy aktivními tak sympatizanty. Její působnost je dána především územím Královehradeckého a Pardubického kraje.

Nejvyšším orgánem Společnosti je sněm, který se schází minimálně jednou za rok. V období mezi sněmy je Společnost řízena výborem, voleným vždy na tři roky. Schůze výboru, které jsou volně přístupné všem zájemcům o památky, se konají každé první úterý v měsíci v sídle Společnosti v Hradci Králové.

Během existence spolku se jeho členové brigádnicky podíleli na záchraně řady památek. Jedním z cílů spolku je osvěta a propagace památek. Kromě publikační činnosti v regionálních médiích je díky příspěvkům členů Společnosti vydáván informační bulletin Zpravodaj. Již počátkem 90. let 20. století bylo založeno vydavatelství Balustráda, které se zaměřuje na vydávání převážně odborné literatury z oblasti památek a regionální historie. Podařilo se také uspořádat čtyři konference o památkové péči a několik fotografických či výtvarných výstav. Společnost také navazuje kontakty a spolupráci s obdobnými spolky působícími v oblasti záchrany kulturního dědictví ČR.

Stručný přehled nejdůležitějších akcí

-  oprava roubeného patrového Šrámkova statku v Hradci Králové v Pileticích

-  Dobřenice – úprava okolí kostela s renesančními náhrobky, oprava barokní kapličky

-  práce při sanaci hradních zřícenin Štěpanice, Kumburk, Potštejn

-  účast a práce při záchranných archeologických výzkumech v Hradci Králové, Smiřicích

-  práce v areálu bojiště Chlum

-  práce na rekonstrukci kanovnických domů v Hradci Králové

-  konzervace konstrukce dřevěného kostela sv. Mikuláše v Jiráskových sadech v Hradci Králové

-  očištění a oprava sochy Jana Žižky v Hradci Králové

-  prázdninová akce při opravě schodiště poutního kostela Homol

-  práce v areálu ratibořického údolí

-  vybourání a odvoz cihel z Kavčího plácku v Hradci Králové k použití na opravy zbytků hradeb

-  práce na opravě náhrobků židovského hřbitova na Pouchově v Hradci Králové

-  pomoc při opravě zbytků pevnostního systému (koridor) v Hradci Králové

-  práce v Předhradí (oprava rozbité busty, nátěr střechy empírového pavilonku a kapličky)

-  restaurování kamenné římsy a erbu na kapličce v Hradci Králové v Třebši

-  oprava poškozené kované mříže na kašně na Velkém náměstí v Hradci Králové

-  pomoc při opravě kostela sv. Václava na Chloumku

-  pomoc při opravě fary v Heřmánkovicích (2001 – 2003)

-  práce v Podorlickém skanzenu v Krňovicích

-  boj o záchranu vily Anička v Hradci Králové (v roce 2007 zapsána mezi kulturní památky)

-  obnovení pískovcového kříže v Hradci Králové – Pouchově (grant Fondu T-Mobile 2006)

-  oprava kapličky ve Vysokém Újezdě (grant Fondu T-Mobile 2008)

-  boj o záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku – brigády, Dny evropského dědictví                      (2008 – 2011)

-  pomoc při opravě historické budovy Fajfrovi hospody čp. 27 v Záměli (2009 – dosud)

-  pomoc při konzervaci zdiva na hradě Jenčov (2010, 2011, 2014)

-  pomoc při konzervaci zdiva na hradě Rabštejnek u Chrudimi (2015 – dosud)

-  boj o záchranu Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem (dosud)

-  boj o záchranu Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí (dosud)

Jak se stát členem Společnosti ochránců památek?

Jednoduše! Stačí vytisknout a vyplnit přihlášku, zaslat ji na adresu Společnosti a zaplatit roční členský příspěvek ve výši 200 Kč (studenti a lidé důchodového věku 100 Kč).
Přihlášku si můžete vytisknout zde: přihláška do Společnosti