O Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s.

Nynější Společnost ochránců památek ve východních Čechách, z. s. (dále Společnost) byla v Hradci Králové v lednu 1990 jako občanské sdružení. Skupina lidí, kterým nebyl lhostejný smutný osud mnoha památek, využila nové možnosti a založila občanské sdružení s cílem aktivně pomoci při obnově památkového fondu, převážně formou brigád, ale i osvětově působit a vysvětlovat veřejnosti, proč a jak bychom měli památky chránit. I proto se nový spolek stal už v roce 1991 členem evropské organizace Europa Nostra se sídlem v Haagu a její české organizace Nezávislá památková unie.

Členem Společnosti se může stát každý příznivec kulturního dědictví ČR. Omezením není místo bydliště, věk či profese. Ve Společnosti proto vedle sebe působí jak historici, profesionální památkáři, architekti tak „laici“, kteří mají památky jako svou zálibu. V současné době má Společnost okolo šedesáti členů a je tvořena členy aktivními a sympatizanty. Její působnost je dána především územím Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Nejvyšším orgánem Společnosti je sněm, který se schází minimálně jednou za rok. V období mezi sněmy je Společnost řízena výborem, voleným vždy na tři roky. Od roku 2018 Společnost otevřela v Hradci Králové kontaktní místo pro veřejnost na adrese Tomkova 177 (viz Kontakty). Zde mají zájemci možnost se na náš spolek obrátit s konzultacemi a dotazy z oblasti týkající se kulturních památek a památkové péče nebo také zakoupit publikace a pohlednice z naší nabídky.

Během existence spolku se jeho členové brigádnicky podíleli na záchraně řady památek. Jedním z cílů spolku je osvěta a propagace památek. Kromě publikační činnosti v regionálních médiích je díky příspěvkům členů Společnosti vydáván informační bulletin Zpravodaj. Již počátkem 90. let 20. století bylo založeno nakladatelství Balustráda, které se zaměřuje na vydávání převážně odborné literatury z oblasti památek a regionální historie. Podařilo se také uspořádat čtyři konference o památkové péči a mnoho fotografických či výtvarných výstav. Společnost také navazuje kontakty a spolupráci s obdobnými spolky působícími v oblasti péče o kulturní dědictví ČR.

Stručný přehled nejdůležitějších akcí

-  oprava roubeného patrového Šrámkova statku v Hradci Králové v Pileticích

-  Dobřenice – úprava okolí kostela s renesančními náhrobky, oprava barokní kapličky

-  práce při sanaci hradních zřícenin Štěpanice, Kumburk, Potštejn

-  účast a práce při záchranných archeologických výzkumech v Hradci Králové, Smiřicích

-  práce v areálu bojiště Chlum

-  práce na rekonstrukci kanovnických domů v Hradci Králové

-  očištění a oprava sochy Jana Žižky v Hradci Králové

-  prázdninová akce při opravě schodiště poutního kostela Homol

-  práce v areálu ratibořického údolí

-  vybourání a odvoz cihel z Kavčího plácku v Hradci Králové k použití na opravy zbytků hradeb

-  práce na opravě náhrobků židovského hřbitova na Pouchově v Hradci Králové

-  pomoc při opravě zbytků pevnostního systému (koridor) v Hradci Králové

-  práce v Předhradí (oprava rozbité busty, nátěr střechy empírového pavilonku a kapličky)

-  restaurování kamenné římsy a erbu na kapličce v Hradci Králové v Třebši

-  oprava poškozené kované mříže na kašně na Velkém náměstí v Hradci Králové

-  pomoc při opravě kostela sv. Václava na Chloumku

-  pomoc při opravě fary v Heřmánkovicích (2001 – 2003)

-  práce v Podorlickém skanzenu v Krňovicích

-  boj o záchranu vily Anička v Hradci Králové (v roce 2007 do Ústředního seznamu kulturních památek ČR)

-  obnovení pískovcového kříže v Hradci Králové – Pouchově

-  oprava kapličky ve Vysokém Újezdě

-  boj o záchranu hradu Frymburk u Nového Hrádku – pracovní brigády, veřejná sbírka, Dny               evropského dědictví (2008 – 2011)

-  pomoc při záchraně a opravě historické budovy Fajfrovi hospody čp. 27 v Záměli (2009 – dosud)

-  pomoc při konzervaci zdiva na zřícenině hradu Jenčov (2010, 2011, 2014, 2018)

-  pomoc při konzervaci zdiva na zřícenině hradu Rabštejnek u Chrudimi (2015 – 2017)

-  boj o záchranu Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem (od roku 2016, v roce 2019 byl prohlášen za kulturní památku)

-  záchrana a postupná obnova Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí (od roku 2017, v roce 2019 byl objekt zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR a přešel do majetku Společnosti)

-  boj za záchranu a revitalizaci bývalé koželužny v Hradci Králové, Kuklenách (2018 – dosud)

Jak se stát členem Společnosti ochránců památek?

Jednoduše! Stačí vytisknout a vyplnit přihlášku, zaslat ji na adresu Společnosti a zaplatit roční členský příspěvek ve výši 200 Kč (studenti a lidé důchodového věku 100 Kč).
Přihlášku si můžete vytisknout zde: přihláška do Společnosti