O Spolku za staré město Hradec Králové

Trochu historie

Spolek za staré město Hradec Králové o.s.

Občanské sdružení Spolek za staré město Hradec Králové, o. s.- vznikl již v roce 1992 převážně na podnět podnikatelů, kteří žili a podnikali ve starém Hradci. Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení se však nemohli Spolku plně věnovat a některé z úkolů, které si vytkli, převzala nově vzniklá komise místní samosprávy. Zdálo se, že Spolek zanikne. Někteří členové tehdejšího představenstva se rozhodli v činnosti pokračovat, ale až v roce 1995 byla kulturně – historická činnost Spolku obnovena. Navázala tak na Klub přátel starého Hradce, který byl založen v r. 1928 a jehož členem byl i spisovatel Ignát Herrmann.

Ročně uspořádáme 6 akcí – v únoru bývá valná hromada členů s přehledem o činnosti za minulý rok a plánem činnosti na rok stávající. Od r. 1997 je činnost spolku v některých letech finančně podoporována Magistrátem města Hradce Králové.