9
Úno

Bude mít Hradec Králové spolkový dům?

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Objekt budovy v Tomkově ulici, ve kterém měla až do konce minulého roku své sídlo městská knihovna v Hradci Králové, je v současné době prázdný. Městská knihovna se přestěhovala do zrekonstruové budovy bývalého továrního komplexu Vertex ve Wonkově ulici. Město Hradec Králové nyní zvažuje, jak s tímto historickým objektem naloží. Jednou z variant je využití uvolněných prostor pro zřízení spolkového domu. Magistrát města obeslal několik desítek občanských sdružení s dotazem, zda by měli jejich členové o spolkový dům zájem. Dotazník bude následně vyhodnocen a podle zjištěných výsledků budou pokračovat další jednání.
Existence spolkového domu byla a je samozřejmostí v řadě českých měst. Ze strany samosprávy je konkrétním dokladem podpory angažovanosti občanů ve prospěch obecného blaha. Hlavním smyslem takového zařízení je poskytnutí zázemí pro činnost a pravidelné setkávání místních spolků a neziskových organizací, které v takovém domě mají své klubovny nebo se pravidelně scházejí ve společných prostorách a mohou zde organizovat nejrůznější akce i pro širokou veřejnost.Jako nezisková dobrovolná organizace nemá Společnost ochránců památek ve východních Čechách žádný stálý finanční příjem ze státního či jiného rozpočtu. Její finanční příjmy plynou pouze z členských příspěvků, případě z drobné publikační činnosti. Jako obdobné spolky má i toto sdružení problém s nalezením vhodného a finančně dostupného sídla pro svoji činnost. Sdružení proto plně podporuje projekt zřízení spolkového domu v Hradci Králové v budově bývalé Městské knihovny v Tomkově ulici a má eminentní zájem o pronájem prostor v uvedeném objektu.
Výbor Společnosti již v listopadu loňského roku zaslal své vyjádření k projektu možného vzniku spolkového domu primátorovi města Hradce Králové MUDr. Zdeňku Finkovi. Členové Společnosti jsou toho názoru, že by si stejně jako další dobrovolné organizace a spolky, jejich sdružení zasluhovalo důstojnější prostory a zázemí pro svoji dobrovolnou činnost.

Tento zápis byl uveřejněn v Sobota, 9. Únor 2013 v 0.20, je zařazen do kategorie Ostatní. Můžete sledovat veškeré reakce na něj pomocí RSS 2.0 kanálu. Reakce na článek nejsou povoleny, ale můžete na článek odkazovat na vaší vlastní stránce.

Komentáře nejsou povoleny.