5
Říj

Ohlédnutí za výletem Po stopách architekta Josefa Gočára

   Autor: Ludmila Žlábková   kategorie: Ostatní

V letošním roce náš spolek vyrazil na výlet, který byl tematicky zaměřený na místa spojená s osobností architekta Josefa Gočára. Kde jinde takový výlet začít, než v jeho rodišti? První zastávkou se tak stala obec Semín, kde jsme si prohlédli areál pivovaru a zámku. Současný majitel (Společnost Zámecký pivovar Semín s.r.o.) ho již oživuje, a to prohlídkami nebo promítáními letního kina.

LZL_4270 Proběhly zde také dílčí opravy např. došlo k zrestaurování věžičky zámku a předindustriální sladovny, to vše za finančního přispění Pardubického kraje. Lidé mají při návštěvě zámku možnost prohlédnout si interiéry objektu, expozici sladovnictví nebo unikátní technické zařízení tzv. valach, které sloužilo pro sušení sladu. Informační panely také návštěvníka seznamují s historií zámku a pivovaru, s významnými semínskými rodáky a samozřejmě s osobností arch. Josefa Gočára a s jeho tvorbou. V současné době připravuje projekční kancelář Ing. arch. Romana Svojanovského projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení rekonstrukce celého areálu. Revitalizace počítá s obnovením vaření piva, restaurací, ubytovací kapacitou nebo wellness centrem. Sympatické jistě je, že významnou součástí areálu bude stěžejní expozice Josefa Gočára, dalším lákadlem pak bude expozice předindustriální sladovny a varny. Areálem zámku a pivovaru, jeho historií a problematikou rekonstrukce nás provedli regionální historik Miroslav Smolík a jednatel Zámeckého pivovaru Leoš Kvapil. Oběma jim velice děkujeme a majitelům areálu držíme palce, ať se jim plánovaná revitalizace v této nelehké době podaří!

V Semíně jsme absolvovali ještě jedno krátké zastavení, a to u technické zajímavosti na Opatovickém kanále – akvadukt.

Poté naše cesta pokračovala do Lázní Bohdaneč, kde Josef Gočár zanechal silnou a významnou stopu v podobě několika realizací. První zastavení v tomto městě bylo věnováno věžovému vodojemu z roku 1911. Informace o této památce byly čerpány z výzkumného projektu Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití, jehož hlavním nositelem je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Tímto děkujeme vedoucímu projektu Ing. Robertu Kořínkovi, Ph.D. a zpracovatelce archivní rešerše o Gočárově vodojemu Bc. Petře Vašíčkové za laskavé poskytnutí výstupů výzkumu pro naši exkurzi. Po prohlídce vodojemu následoval oběd a po něm návštěva nejvýznamnější stavby arch. Gočára v tomto městě, kterou je bezesporu lázeňský pavilon z roku 1911. Odborný výklad nám podal doc. Vladimír Hrubý, kterému tímto děkujeme. Na náměstí jsme si pak ještě prohlédli další Gočárovu realizaci – bývalý penzion U Veselých.

Posledním cílem našeho výletu byly Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích. O historii, významu areálu a o jeho budoucnosti nás opět informoval pan docent Hrubý. Objekty v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí bude i doplnění areálu o nové stavby. Po dokončení revitalizace zde bude umístěna Gočárova galerie, Polytechnické dílny, v areálu budou prostory pro bydlení, zábavu, služby, v plánu je kavárna i restaurace.

 

lzl LZL_4071 LZL_4163 LZL_4176 LZL_4189 LZL_4256

Tento zápis byl uveřejněn v Středa, 5. Říjen 2022 v 7.08, je zařazen do kategorie Ostatní. Můžete sledovat veškeré reakce na něj pomocí RSS 2.0 kanálu. Reakce na článek nejsou povoleny, ale můžete na článek odkazovat na vaší vlastní stránce.

Komentáře nejsou povoleny.