Hostinec v Záměli - kresba od Zdeňka Bláhy

Na základě vydaného Závazného stanoviska k „Obnově objektu bývalé hospody č. p. 27 (Fajfrův zájezdní hostinec) v Záměli k projektové dokumentaci pro stavební řízení“, vydaného dne 17. 12. 2010 v Rychnově nad Kněžnou projednal a odsouhlasil výbor společnosti dne 4. ledna 2011 následující stanovisko ke stažení ve formátu zde (280 kB).

 Členové společnosti ochránců památek se aktivně již třetím rokem podílejí na záchraně tohoto objektu, zúčastňují kontrolních dnů i prakticky pomáhají při přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci a záchranu objektu. Jednostranné rozhodnutí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou, které u volby krytiny na doškové střeše vychází z prakticky nereálného a obtížně realizovatelného doporučení Národního památkového ústavu v Josefově pozastavuje veškeré úsilí dobrovolníků na obnovu této památky. Bylo podáno odvolání na Krajský úřad z pohledu formálního pochybení. Účastníkům nebylo umožněno uplatnit z hlediska správního faktické ani praktické připomínky.

Dne 17. 1. 2011 Proběhlo jednání na NPÚ v Josefově, mimo dotčené subjekty se ho jako experti za naši společnost neformálně zúčastnili pan Pražák a pan Havrda. Zápis z jednání je přiložen v příloze ve formátu Pdf zde (751kB).

O celé problematice Vás zde budeme i nadále informovat. Občanskému sdružení Má vlast – můj domov, o.s. budeme i dále aktivně pomáhat.

Tento zápis byl uveřejněn v Sobota, 15. Leden 2011 v 22.14, je zařazen do kategorie Ostatní. Můžete sledovat veškeré reakce na něj pomocí RSS 2.0 kanálu. Reakce na článek nejsou povoleny, ale můžete na článek odkazovat na vaší vlastní stránce.

Komentáře nejsou povoleny.