29
Čec

Unikátní ivanitská poustevna v Teplicích nad Metují

   Autor: Ludmila Žlábková   kategorie: Ostatní

Areál poustevny v Teplicích nad Metují

Stačilo půlstoletí, aby se po skončení druhé světové války, když byla z Teplic nad Metují odsunuta většina původního obyvatelstva, zcela vytratilo povědomí o původním využití poloroubeného areálu u poutního kostela Panny Marie Pomocné. Teprve před zhruba sedmi lety začal s odkrýváním jeho historie varhaník a stávající kastelán objektu Mgr. Ladislav Šikut.

Díky pečlivému pátrání v kronikách, starých novinách a dalších archivních materiálech se podařilo alespoň částečně poodkrýt dějiny tohoto místa.

Zakladatel poustevny Jan Maxmilián z Peytersbergu na stropní fresce kostela

Jedná se o bývalou poustevnu kongregace bratrů poustevníků sv. Ivana, existující jen v 18. století, v roce 1782 ji zrušil císař Josef II, a jen v Čechách. Poustevnu si na tomto místě zbudoval v letech 1753 až 1754 učený pražský lékař a doktor filosofie Jan Maxmilián z Peytersbergu. Obýval ji spolu s dalšími dvěma poustevníky. Po jejich smrti byla kongregace zrušena. V 19. století zde žil ještě jeden poustevník, ale poté až do 60. let 20. století zde bydlívali kostelníci.

„Historie tohoto objektu je velmi zajímavá a donedávna zcela neznámá, plná tajemna. Jedná se o vzácně dochovanou pam

Pohled do hlavní lodi kostela Panny Marie Pomocné

átku na poustevničení v Čechách, zejména co se týče kongregace bratrů poustevníků sv. Ivana. Tehdy to byl zřejmě vzorný a největší objekt této kongregace. Jiné stavěné poustevny se prakticky nedochovaly,“ upozorňuje Ladislav Šikut.

Objekt poustevny se bohužel nachází v havarijním stavu. Naštěstí v mezích možností dochází k rekonstrukci. V letošním roce se členové občanského sdružení Zachraňme teplickou poustevnu, o.s. zaměřili na sanaci zborcené stěny sklepa a odvod dešťové vody, aby došlo k odstranění vlhkosti objektu. Opravena by také měla být vstupní stěna do poustevny.

Jedna z cel, v nichž žili v 18. století zdejší poustevníci

Činnost sdružení je vedena třemi základními směry. Prvním je samozřejmě snaha o faktickou záchranu a obnovu areálu poustevny a kostela. Zřejmě největším problémem je rozšíření dřevomorky na značné části dřevěných komponentů stavby a statická nestabilita, daná podložím. Druhým je pátrání po historii zdejší poustevny a osudech jejích obyvatel. Třetí směr je veden snahou naplnit objekt novým využitím. Kromě jiného se podařilo obnovit tradici jedné ze zdejších poutí, vždy v polovině srpna, konají se tu i  varhanní koncerty. Zejména se však podařilo poustevnu zpřístupnit veřejnosti. Vždy o víkendech, o prázdninách pak každý den, se tu vždy v 10 hodin konají komentované prohlídky.

Jejich součástí je i návštěva kostela. Z vnějšího pohledu skromná stavba uvnitř ohromí mimořádností vnitřní výzdoby, zejména rokokovými freskami na stropu lodě i kněžiště, vyznačující se nejen výborným provedením, ale i filosoficky bohatě vymyšlenou nevšední křesťanskou symbolikou, do které je začleněna pravděpodobně i symbolika zednářská. K dalším zajímavostem až záhadám patří šifry a údajná tajná chodba, procházející hrobkou pod kostelem.

Prohlídky s výkladem: červen, září – soboty a neděle v 10 hodin, červenec a srpen – denně v 10 h odin nebo i kdykoli jindy na objednání na telefonním čísle 776 869 379.

Vstupné 40, studenti a děti 20 korun.

Pro záchranu světové rarity byla vyhlášena veřejná sbírka. Číslo účtu: 238711929/0300 (poštovní spořitelna).

Zájemci, kteří se chtějí na pomoci podílet, můžou kontaktovat občanské sdružení na emailové adrese  info@poustevnateplice.cz.

Více informací: http://www.poustevnateplice.cz/

Tento zápis byl uveřejněn v Neděle, 29. Červenec 2012 v 8.44, je zařazen do kategorie Ostatní. Můžete sledovat veškeré reakce na něj pomocí RSS 2.0 kanálu. Reakce na článek nejsou povoleny, ale můžete na článek odkazovat na vaší vlastní stránce.

Komentáře nejsou povoleny.