14
Lis

300 let od dostavby barokní kaple sv. Klimenta v Hradci Králové

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Všechny Vás srdečně zveme na akci spojenou s výročím 300 let od dokončení barokní dostavby kaple sv. Klimenta v Hradci Králové. Dne 23. listopadu 2017 se bude konat mše svatá, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka, primas český, arcibiskup pražský. K výročí byla vydána publikace PhDr. Jiřího Němečka o kapli sv. Klimenta, kterou kardinál Dominik Duka požehná.

26. listopadu 2017 se od 16 hodin uskuteční přednáška PhDr. Jiřího Němečka o kapli sv. Klimenta. Po přednášce bude následovat autogramiáda autora výše uvedené publikace. Součástí akce bude také hudební program, prodej publikace, pamětní medaile, nově vydaných pohlednic a výroční turistické známky.

Program: 300 let od barokní dostavby kaple sv. Klimenta

výroční turistická známka

výroční turistická známka

14
Lis

Co bude s Hrnčířovým mlýnem v Českém Meziříčí?

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Náš spolek podal podnět na prohlášení objektu Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí za kulturní památku. Ministerstvo kultury zahájilo v této věci správní řízení. Majitelem objektu je firma Tereos TTD, a.s. Zástupci našeho spolku v současné době jednají s vedením této firmy o dalším osudu mlýna, možnostech jeho obnovy a budoucího využití. Více informací o mlýnu a aktuální situaci: www.facebook.com/hrnciruvmlyn/

Text podnětu: podnět na prohlášení Hrnčířova mlýna za kulturní památku

Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí

Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí

11
Dub

Stanovisko k návrhu nového památkového zákona

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Společnost ochránců památek ve východních Čechách se jako spolek dlouhodobě působící v oblasti ochrany památek a kulturního dědictví naší země vyjádřil k návrhu zákona o ochraně památkového fondu. Jeho hlavní nedostatky spatřuje zejména v tom, že:

1. Nedefinuje ochranu památek jako veřejný zájem

2. Neodstraňuje dvoukolejnost památkové péče

3. Neoznačuje úmyslné zničení nebo poškození kulturní památky jako trestný čin

4. Oslabuje pozici odborného orgánu památkové péče

stanovisko SOPVČ k návrhu zákona o ochraně památkového fondu 1 stanovisko SOPVČ k návrhu zákona o ochraně památkového fondu_0002stanovisko SOPVČ k návrhu zákona o ochraně památkového fondu_0003

7
Lis

POZVÁNKA – 185. VÝROČÍ NAROZENÍ JULIA GRÉGRA

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Společnost ochránců památek ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové srdečně zve na přednášku o významném českém politikovi a královéhradeckém rodákovi dr. Juliu Grégrovi. Uskuteční se v pondělí 5. prosince 2016 od 17 hodin v Knihovně města ve Wonkově ulici v Hradci Králové.

O životě a díle českého vlastence, právníka a liberálního politika Dr. Julia Grégra bude hovořit dr. Josef Břečka. Mimo jiné připomene, že tento spoluzakladatel Národní strany svobodomyslné, redaktor a vydavatel Národních listů, se narodil právě před 185 lety dne 19. prosince 1831 v Březhradu u Hradce Králové.
Do veřejného života vstoupil Grégr spolu se svým bratrem Eduardem v polovině 19. století. V letech 1865-1895 byl poslancem Českého zemského sněmu, v letech 1871-1881 poslancem Říšské rady. Zemřel 4. října 1896 v Dolu u Libčic nad Vltavou.
Dr. Ludmila Žlábková na úvod přednášky připomene, jak si dnes Hradec Králové svého rodáka připomíná, zejména se zmíní o aktuálně nelichotivém stavu pamětní desky na rodném domě Julia Grégra.
VSTUP VOLNÝ

16
Říj

Výstava Památky a jejich osudy

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Slavnostní vernisáží začala ve čtvrtek 13. října v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově výstava Památky a jejich osudy, kterou připravili společně členové Společnosti ochránců památek a Fotoklubu Omega. Výstava bude přístupná do 29. ledna příštího roku.

Výstava Památky a jejich osudy je pokračováním stejnojmenného projektu z roku 2015, kdy se náš spolek a fotoklub dohodl na spolupráci. Výsledkem byla kolekce fotografií, mapujících původně 11 objektů v různých lokalitách Královéhradeckého kraje, rozdílného stáří, využití i aktuálního stavebního stavu. Prezentována byla nejprve na jaře 2016 v Knihovně města Hradec Králové, v červnu pak ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Pro trutnovské pokračování se autoři zaměřili na historické objekty okresu Trutnov, jmenovitě je zaujal Hejnův statek v Havlovicích, rezidence jezuitů a kostel sv. Šimona a Judy ve Starém Rokytníku, evangelický kostel v Bolkově, kostel Nejsvětější trojice v Pilníkově a sv. Martina v Javorníku, papírny v Hostinném nebo pivovar v Rudníku.

Výstava chce upozornit na skutečnost, že všechny tyto stavby, i když některé z nich nejsou kulturní památkou ve smyslu zákona, jsou součástí naší historie a kultury, naší identity i budoucnosti a zánik každé z nich je ztrátou, která se nedá nahradit. I přesto se jedná o architektonicky a historicky zajímavé stavby, je často jejich existence ohrožena kvůli lhostejnosti a nezájmu lidí.

Autory fotografií z Trutnovska jsou Marcela Zuchová a Kamil Klembara, snímky texty doprovodila Ludmila Žlábková.

Vernisáž v trutnovském muzeu navštívilo 94 účastníků. Záštitu nad výstavou opět převzal Ing. Jiří Balský, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, který se sice z pracovních důvodů nemohl otevření osobně zúčastnit, jeho pozdrav alespoň zprostředkovaně vyřídil PhDr. Viktor Blažek. Hudební doprovod milé akce vytvořili pedagog ZUŠ Trutnov Martin Lička (kytara) s dcerou Růžou (zobcová flétna), kteří zahráli oblíbené skladby z pohádek Jak se budí princezny a Zlatovláska.

Chvíle před zahájením vernisáže.

Chvíle před zahájením vernisáže.

Článek o výstavě v deníku Právo, 15. října 2016.

Článek o výstavě v deníku Právo, 15. října 2016.

15
Říj

Exkurze na zříceninu hradu Vízmburk na Trutnovsku

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

Státní svátek 28. října využili členové Společnosti ochránců památek k výletu na hrad Vízmburk u Havlovic na Trutnovsku. Zde už od roku 2002 působí Sdružení pro Vízmburk, jehož hlavním cílem je postupná rekonstrukce hradu, prezentace a zpřístupnění památky veřejnosti, zabezpečení návštěvnického provozu a pořádání kulturních akcí.

Život hradu, založeného šlechticem Tasem ve 13. století, prakticky skončil v roce 1447, kdy hrad vykoupila bohatá lužická města a nechala ho spolu s dalšími menšími hrádky na Trutnovsku pobořit. Chtěli se tak chránit proti lapkům, kteří z těchto míst vyjížděli plenit jejich území. Po staletí pak ležely ruiny gotického šlechtického sídla skryty lidským zrakům pod vrstvou zeminy. Na své znovuobjevení čekaly až do 70. letech 20. století, kdy hrad k novému životu  probudil archeologický průzkum, vedený archeologem Antonínem Hejnou, rodákem z nedaleké Úpice.

Naší skupinu provedl hradním areálem místopředseda Sdružení Jaroslav Balcar. Seznámil nás nejen s pohnutou historií tohoto místa, ale i s problémy se záchranou památky, s plány na dokončení rekonstrukce, prozradil, jak na hradě zabezpečují provoz.

V průběhu naší prohlídky, přímo na nádvoří hradu, na svého přítele Antonína Hejnu zavzpomínal profesor Vladimír Wolf. Exkurzi jsme ukončili v havlovické základní škole, v jejímž podkroví byla v dubnu 2015 vybudována stálá expozice archeologických nálezů z hradu Vízmburk.

Návštěvnická sezona na zřícenině hradu letos již skončila. Areál se turistům otevře zase až na jaře příštího roku. Více na www.vizmburk.cz.

LZL_2915a LZL_2918a LZL_2923a LZL_2926a LZL_3031a LZL_3064 LZL_3071a vizm aLZL_2932a LZL_2937a LZL_2939a LZL_2951a LZL_2955a LZL_2962a LZL_3019a LZL_3024a

22
Dub

Zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

podnět strana 1

podnět strana 1

Společnost ochránců památek ve východních Čechách zaslala Ministerstvu kultury ČR podnět na prohlášení Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem za kulturní památku. Na základě tohoto podnětu pak 12. dubna 2016 Ministerstvo kultury ČR zahájilo správní řízení o výše uvedené stavby za kulturní památku. Až do skončení řízení je majitel objektu (město Třebechovice pod Orebem) povinen jej chránit před zničením nebo poškozením.

podnět strana 2

podnět strana 2

22
Dub

Kauza Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem

   Autor: Rudolf Khol   kategorie: Ostatní

stanovisko SOPVČ

stanovisko SOPVČ

Společnost ochránců památek ve východních Čechách plně podporuje aktivitu směřující k záchraně Hajnišova mlýna v Třebechovicích pod Orebem a jeho konverzi v multifunkční objekt. Z tohoto důvodu vydala následující stanovisko a své vyjádření zaslala také starostovi a zastupitelstvu města Třebechovice pod Orebem. Více o historii mlýna a vývoji celé kauzy se dozvíte na webových stránkách www.hajnisuvmlyn.cz.